EU-instellingen stellen gezamenlijke wetgevingsprioriteiten voor 2023 en 2024 vast

Contentverzamelaar

EU-instellingen stellen gezamenlijke wetgevingsprioriteiten voor 2023 en 2024 vast

In een gemeenschappelijke verklaring van de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement worden belangrijke wetgevingsvoorstellen belicht die momenteel bij het Europees Parlement en de Raad liggen of in 2023 door de Europese Commissie zullen worden ingediend. De drie EU-instellingen geven onder meer de hoogste prioriteit aan initiatieven die bijdragen aan de groene en digitale transitie van de EU.

Achtergrond

Sinds 2016 bepalen het Europees Parlement, de Raad en de Europese  Commissie in een jaarlijkse gezamenlijke verklaring de EU-wetgevingsprioriteiten voor het jaar erop. Aldus kunnen de instellingen doeltreffender en nauwer samenwerken aan essentiële wetgevingsvoorstellen van de Commissie die goedkeuring behoeven van de Raad en het Parlement.

Daarnaast ondertekenden de drie EU-instellingen in 2020 de gezamenlijke conclusies voor 2020-2024, waarin de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en -prioriteiten tot de volgende Europese verkiezingen in 2024 zijn vastgelegd.

Op 15 december 2022 hebben de drie EU-instellingen een gezamenlijke verklaring vastgesteld met de wetgevingsprioriteiten voor 2023 en 2024.

De gezamenlijke verklaring

De gezamenlijke verklaring bevat een gedeelde Europese visie over een sterker en veerkrachtiger Europa dat te midden van de agressie van Rusland tegen Oekraïne en de verstrekkende gevolgen daarvan ook het hoofd moet bieden aan andere ernstige problemen, zoals de klimaatcrisis en de economische tegenwind. De Europese Unie blijft achter Oekraïne en zijn bevolking staan en zal tegelijkertijd meer vaart zetten achter de groene en digitale transitie.

De EU-instellingen verwelkomen de uitkomst van de Conferentie over de toekomst van Europa en hebben opnieuw aangegeven aan de slag te gaan met de voorstellen, elk binnen de eigen bevoegdheden. Veel voorstellen van de conferentie zijn al verwerkt in het werkprogramma van de Commissie voor 2023 (zie het ECER-bericht over het werkprogramma).

Ondanks een moeilijk jaar zijn de leiders van de drie EU-instellingen ook ingenomen met wat in 2022 is bereikt. Zo is humanitaire, politieke, financiële en militaire steun aan Oekraïne en zijn bevolking verleend en zijn ongekende sancties tegen Rusland getroffen om economische druk uit te oefenen en de militaire slagkracht van Rusland aan te tasten. Het mechanisme voor tijdelijke bescherming werd voor het eerst in werking gesteld en de EU bood Oekraïners in het kader daarvan toegang tot banen, huisvesting, onderwijs, opleiding en gezondheidszorg. Met het REPowerEU-plan zal de EU geleidelijk minder afhankelijk worden van Russische fossiele energie en krijgen hernieuwbare energiebronnen en energiezekerheid een stimulans. Tegelijk zorgen de nationale herstel- en veerkrachtplannen in het kader van NextGenerationEU voor stevig herstel.

Bovendien is overeenstemming bereikt over belangrijke wetgeving op een aantal prioritaire gebieden die al in de gezamenlijke verklaring van 2022 waren genoemd, zoals de baanbrekende wetten inzake digitale markten en inzake digitale diensten, eerlijke minimumlonen, gelijke kansen in bestuursraden, en sommige voorstellen in het kader van de gezondheidsunie en "Fit for 55".

Meer informatie: