EU-regels die overmakingen van cryptoactiva traceerbaar maken definitief vastgesteld

Contentverzamelaar

EU-regels die overmakingen van cryptoactiva traceerbaar maken definitief vastgesteld

Door de nieuwe EU-regels wordt het voor criminelen moeilijker om met behulp van cryptoactiva de EU-anti-witwasregels te omzeilen. Volgens de nieuwe regels zijn aanbieders van cryptoactiva-diensten verplicht bepaalde informatie te verzamelen en toegankelijk te maken over de afzender en de begunstigde van de overmakingen van cryptoactiva. Overmakingen van cryptoactiva worden daardoor traceerbaar, zodat verdachte transacties beter kunnen worden opgespoord en zo nodig geblokkeerd.

Witwassen en terrorismefinanciering vormen een ernstige bedreiging voor de integriteit van de economie en het financiële stelsel van de EU. Op 7 mei 2020 presenteerde de Europese Commissie een actieplan voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme. In dat actieplan heeft de Commissie toegezegd maatregelen ter versterking van de EU-regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de uitvoering daarvan te nemen.

In juli 2021 presenteerde de Commissie een pakket maatregelen om uitvoering te geven aan het actieplan en waarmee een nieuw en coherent regelgevingskader voor witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) binnen de EU tot stand wordt gebracht (zie het ECER-bericht over het pakket maatregelen). Een onderdeel van dat pakket maatregelen vormde het voorstel voor de herschikking van Verordening (EU) 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie. Die verordening is vastgesteld om de volledige traceerbaarheid van geldovermakingen te waarborgen en te zorgen voor de doorgifte van informatie in de gehele betalingsketen. De verordening voorziet in een systeem dat betalingsdienstaanbieders ertoe verplicht bij geldovermakingen informatie over de betaler en de begunstigde te voegen.

Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement over het voorstel is de verordening aangenomen en op 9 juni 2023 in het EU-Publicatieblad gepubliceerd. De verordening zorgt ervoor dat de bestaande regels ook van toepassing zijn op overmakingen van cryptoactiva, waardoor overmakingen van cryptoactiva traceerbaar worden. Voorheen waren de regels alleen van toepassing op overmakingen van geldmiddelen (bankbiljetten, munten, giraal geld, elektronisch geld).

Meer informatie: