EU-richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (CSDDD) in het EU-Publicatieblad gepubliceerd

Contentverzamelaar

EU-richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (CSDDD) in het EU-Publicatieblad gepubliceerd

De richtlijn bevat verplichtingen voor grote ondernemingen met betrekking tot de negatieve effecten van hun activiteiten op de mensenrechten en de milieubescherming. De regels hebben niet alleen betrekking op de activiteiten van de bedrijven zelf, maar ook op die van dochterondernemingen en zakenpartners.

Het gaat om Richtlijn (EU) 2024/1760 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en Verordening (EU) 2023/2859. De richtlijn is op 5 juli 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De richtlijn verplicht bedrijven ervoor te zorgen dat de mensenrechten- en milieuverplichtingen in hun hele activiteitenketen worden nageleefd. Indien een schending wordt geconstateerd, moeten bedrijven maatregelen nemen om de negatieve effecten van hun eigen activiteiten, die van hun dochterondernemingen en die van hun zakenpartners te voorkomen, te verlichten, te beƫindigen of tot een minimum te beperken. Bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die ze veroorzaken en moeten deze schade dan volledig vergoeden.

De bedrijven die onder de richtlijn vallen, moeten ook een klimaattransitieplan uitwerken en uitvoeren dat in lijn is met de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Raad
  • ECER-bericht - Europese Commissie presenteert wetgevingsvoorstel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (1 maart 2022)