EU voert nieuwe regels in over transparantie en gerichte politieke reclame

Contentverzamelaar

EU voert nieuwe regels in over transparantie en gerichte politieke reclame

De nieuwe regels moeten het voor burgers eenvoudiger maken om politieke advertenties als zodanig te herkennen, te begrijpen waar ze vandaan komen en te weten of het gaat om gerichte reclame. Het doel van de nieuwe regels is om informatiemanipulatie en buitenlandse inmenging in verkiezingen tegen te gaan.

Het gaat om Verordening (EU) 2024/900 betreffende transparantie en gerichte politieke reclame. Deze verordening is op 20 maart 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De nieuwe regels gaan over transparantie en gerichte politieke reclame bij een verkiezing, referendum of wetgevingsproces op EU-niveau of in een EU-lidstaat. Ze hebben geen gevolgen voor de inhoud van politieke reclameboodschappen of andere aspecten van politieke reclame, zoals het voeren van politieke campagnes. Hiervoor blijven de nationale regels van de EU-lidstaten gelden. Inhoud onder redactionele verantwoordelijkheid of standpunten die op persoonlijke titel worden geuit vallen echter niet onder de verordening. Volgens de nieuwe regels:

  • moeten politieke reclameboodschappen worden voorzien van een transparantielabel en moet er een gemakkelijk op te vragen transparantieverklaring zijn. Het moet duidelijk zijn dat het om een politieke reclameboodschap gaat, wie de opdrachtgever is, om welke verkiezingen of welk referendum het gaat, hoeveel er betaald is, of er gebruik is gemaakt is van targeting-technieken enzovoort.
  • gerichte politieke reclame online wordt alleen onder strikte voorwaarden toegestaan. De gegevens moeten verzameld zijn bij de betrokkene en mogen alleen worden gebruikt wanneer deze uitdrukkelijk en specifiek toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan voor politieke reclame. Bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, etnische afkomst of politieke opvattingen, mogen niet worden gebruikt.
  • om buitenlandse inmenging te voorkomen, wordt drie maanden voor een verkiezing of referendum het verlenen van advertentiediensten aan opdrachtgevers uit derde landen verboden.

Meer informatie:

  • ECER-EU-Essentieel – Openbaarheid
  • ECER-bericht - Politiek akkoord tussen Raad en Europees parlement over EU-Verordening transparantie politieke reclame (15 november 2023)
  • ECER-bericht - Europese Commissie doet voorstel voor transparante politieke reclame en actualisering van verkiezingsregels (29 november 2021)
  • Persbericht van de Raad