EU zet laatste stap voor het opzetten van het EU-reisvergunningssysteem ETIAS

Contentverzamelaar

EU zet laatste stap voor het opzetten van het EU-reisvergunningssysteem ETIAS

Het ETIAS-systeem moet eind 2022 operationeel zijn. Onderdanen van derde landen die zijn vrijgesteld van de visumplicht moeten vanaf dat moment voor aanvang van hun reis naar het Schengengebied een reisvergunning aanvragen. Door nieuwe EU-regelgeving kan de informatie uit die aanvragen automatisch worden onderzocht in EU-databanken en de relevante Interpoldatabanken. Wanneer de informatie uit de aanvraag een treffer oplevert met gegevens uit de databanken wordt de aanvraag handmatig door de nationale autoriteiten onderzocht.

Het gaat om verordening 2021/1150, verordening 2021/1151 en verordening 2021/1152. Deze verordeningen zijn op 14 juli 2021 in het EU-Publicatieblad gepubliceerd.

Achtergrond

ETIAS is het nieuwe EU-systeem voor reisinformatie- en autorisatie. Dit systeem moet eind 2022 operationeel zijn. Het systeem geldt voor onderdanen van derde landen die zijn vrijgesteld van de visumplicht en naar het Schengengebied willen reizen. Deze derdelanders moeten voor aanvang van hun reis naar het Schengengebied een onlineformulier invullen, waarmee een reisvergunning wordt aangevraagd.

De invoering van het ETIAS moet bijdragen aan een verbeterde interne veiligheid, het voorkomen van illegale immigratie en het beschermen van de volksgezondheid. Ook moet het Etias ervoor zorgen dat de vertragingen aan de grenzen van het Schengengebied worden verminderd. Deze vertragingen ontstaan door personen die een veiligheids- of immigratierisico voor de EU kunnen vormen. Dergelijke personen moeten nu al voor hun vertrek naar de EU worden geïdentificeerd op basis van de aanvraag voor een reisvergunning.

Koppeling met databanken

De EU-wetgever heeft op 7 juli 2021 drie nieuwe verordeningen vastgesteld op grond waarvan het Etiassysteem controles kan uitvoeren aan de hand van de EU-databanken en relevante Interpol-databanken. Het gaat dan om EU-databanken als het Schengeninformatiesysteem (SIS), het Visuminformatiesysteem (VIS) en het inreis- en uitreissysteem (EES).

De onderdanen van derde landen die naar het Schengengebied willen reizen, moeten eerst een onlineformulier invullen. De informatie uit dit onlineformulier wordt automatisch aan de hand van de EU-databanken en relevante Interpol-databanken verwerkt om na te gaan of er gronden tot weigering van een reisvergunning aanwezig zijn. Wanneer er geen overeenkomsten (“treffers”) met andere databanken worden vastgesteld, dan wordt de reisvergunning automatisch en snel afgegeven. In het geval van een treffer zullen de bevoegde autoriteiten de aanvraag handmatig verwerken.

In de drie verordeningen zijn ook voorschriften vastgesteld over welke gegevens uit die databanken voor Etias-doeleinden mogen worden geraadpleegd. De gegevens in deze databanken zullen de autoriteiten in staat stellen het veiligheids- en immigratierisico van de aanvragers te beoordelen en te beslissen over het afgeven of weigeren van een reisvergunning

Een reisvergunning blijft 3 jaar geldig of, indien dat eerder is, tot het einde van de geldigheidsduur van het bij de aanvraag geregistreerde reisdocument. Voor elke aanvraag van een reisvergunning zal de aanvrager een vergoeding van zeven euro moeten betalen.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Etias-verordening: reisautorisatie voor derdelanders
  • ECER-bericht – EU-reisvergunningssysteem ETIAS aangenomen (18 september 2018)