Europees burgerinitiatief over financiële EU-steun voor veilige en toegankelijke abortus

Contentverzamelaar

Europees burgerinitiatief over financiële EU-steun voor veilige en toegankelijke abortus

De Europese Commissie heeft besloten om een Europees burgerinitiatief te registreren over het bieden van toegang tot veilige abortus. De organisatoren van het burgerinitiatief roepen de Commissie op om een voorstel in te dienen voor financiële steun aan lidstaten waar iedereen in Europa die geen toegang heeft tot veilige en legale abortus, een zwangerschap kan laten afbreken.

De Europese Commissie besloot op 10 april 2024 om het Europees burgerinitiatief (EBI) “My Voice, My Choice: zorgen voor toegang tot veilige abortus” te registreren.

Het burgerinitiatief gaat niet over het op EU-niveau toekennen van een recht op abortus. Het besluit van de Europese Commissie tot registratie van het initiatief moet worden bezien binnen de beperkingen van artikel 168, lid 7, van het EU-Werkingsverdrag en de beperking dat de EU ten aanzien van het optreden van de lidstaten op het gebied van gezondheidsbeleid en de organisatie en verstrekking van gezondheidsdiensten, waaronder die op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, enkel ondersteunende bevoegdheid heeft.

Het besluit om het initiatief te registreren is slechts een formele stap en loopt niet vooruit op het juridische en politieke besluit dat de Commissie uiteindelijk over dit initiatief zal nemen, noch op de eventuele stappen die de Commissie zal nemen als het initiatief voldoende steun krijgt. Omdat het initiatief aan de formele voorwaarden voldoet, is de Commissie van mening dat het juridisch gezien ontvankelijk is. De Commissie heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het burgerinitiatief.

Nu het initiatief is geregistreerd, hebben de organisatoren zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Als er voor een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten worden verzameld, moet de Commissie reageren. De Commissie moet dan besluiten of zij al dan niet gevolg zal geven aan het verzoek en zal haar besluit moeten motiveren.

Meer achtergrondinformatie over Europese burgerinitiatieven op de website van de EU is onder meer hier verkrijgbaar. Sinds de invoering van het Europees burgerinitiatief bij het Verdrag van Lissabon heeft de Commissie 111 initiatieven geregistreerd.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Volksgezondheid

ECER-dossier : Europees burgerinitiatief (EBI)