Europees Octrooigerecht (EOG) per 1 juni 2023 operationeel

Contentverzamelaar

Europees Octrooigerecht (EOG) per 1 juni 2023 operationeel

Het Europees Octrooigerecht (EOG) is het eerste Europese gerecht dat uitspraak doet in geschillen tussen particulieren met rechtstreekse werking in de deelnemende EU-lidstaten. Op dit moment zijn er zeventien deelnemende lidstaten, waaronder Nederland.

Het eenheidsoctrooi-stelsel bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de eenheidsoctrooibescherming (UPP) door middel van twee in 2012 aangenomen EU-verordeningen: verordening 1257/2012 en verordening 1260/2012. Ten tweede de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijk octrooigerecht (UPCA), waarbij het eerste Europese gerecht werd opgericht dat uitspraak doet in geschillen tussen particulieren met rechtstreekse werking in de deelnemende EU-lidstaten.

De invoering van het eenheidsoctrooi-stelsel was afhankelijk van de bekrachtiging van de UPC-overeenkomst (UPCA) door ten minste 13 EU-lidstaten, waaronder de drie lidstaten waarin 2012 het grootste aantal Europese octrooien van kracht was (o.a. Duitsland en Frankrijk).

Na jaren van vertraging is de voorlopige toepassing van de UPCA van start gegaan in januari 2022 (zie het ECER-bericht daarover). Deze voorlopige toepassing heeft het mogelijk gemaakt de resterende voorbereidende werkzaamheden te verrichten om het octrooigerecht en het eenheidsoctrooi-stelsel tijdig in te stellen. Het ging onder meer om de vaststelling van het reglement van orde van het gerecht, de benoeming van rechters en het opzetten van een volledig elektronisch Case Management System (CMS).

Op 17 februari 2023 is de akte van bekrachtiging van Duitsland voor de UPCA neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de EU. Dit was het laatste vereiste voor de inwerkingtreding van de UPCA. Volgens artikel 89 van de UPCA treedt zij in werking op de eerste dag van de vierde maand na de nederlegging van de laatste vereiste bekrachtiging. De UPCA treedt daarom in werking op 1 juni 2023, waardoor ook de twee UPP-verordeningen van toepassing worden. Vanaf die datum is het Europees Octrooigerecht (UPC) operationeel. 

Zeventien EU-lidstaten hebben inmiddels de UPCA geratificeerd. Het gaat om Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië en Zweden. Nog eens zeven lidstaten hebben de overeenkomst ondertekend, maar hun bekrachtigingsprocedures nog niet voltooid (Cyprus, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Roemenië en Slowakije).

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Europees Octrooigerecht
  • Informatieve nota van het Zweedse voorzitterschap over de stand van zaken met betrekking tot het eenheidsoctrooi-stelsel
  • Informatie van de Europese Commissie over de inwerkingtreding van de UPCA