Europees Parlement en Raad bereiken akkoord over Europese Wet inzake natuurherstel

Contentverzamelaar

Europees Parlement en Raad bereiken akkoord over Europese Wet inzake natuurherstel

Als gevolg van het akkoord tussen het Europese Parlement en de Raad over de eerder door de Commissie voorgestelde EU-Verordening (“Wet”) inzake natuurherstel kan het verdere proces tot vaststelling en inwerkingtreding van de nieuwe EU-verordening worden ingezet. Deze Europese wet zal een bijdrage leveren aan het bereiken van een klimaatneutrale Europese Unie in 2050. Aan de hand van herstelmaatregelen zal de wet de veerkracht van Europa tegen gevolgen van klimaatverandering versterken.

Achtergrond
De Europese Commissie heeft in juni 2022 de Europese wet Natuurherstel voorgesteld middels een voorstel voor een EU-Verordening over Natuurherstel (COM (2022) 304, zie ook dit ECER-bericht) om het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosystemen binnen de Europese Unie tegen te gaan. Deze wet is onderdeel van de Europese Green Deal strategie  en de EU-biodiversiteitsstrategie van 2020 (zie voor meer informatie ook dit ECER-dossier ). De nieuw voorgestelde wet is een extra stap die de EU moet zetten om de ecosystemen binnen de Europese Unie veerkrachtiger te maken. De ecosystemen blijken namelijk ondanks diverse inspanningen nog steeds onder druk te staan en te lijden onder klimaatsverandering. Dit blijkt onder meer uit het onderzoek van de European Environment Agency in 2020.

Inhoud
De EU-Verordening over Natuurherstel moet een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van klimaatneutraliteit binnen de EU in 2050, een doelstelling zoals vastgelegd in het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie (zie ook dit ECER-bericht ).
De EU-Verordening over natuurherstel bevat een aantal herstelmaatregelen die de lidstaten zullen moeten nemen. Hiermee zal binnen de EU tegen 2040 ten minste 20 procent van de landoppervlakten en 20 procent van de zeeën beschermd zijn. Lidstaten zullen zelf moeten beslissen welke specifieke maatregelen ze op hun grondgebieden nemen. Zij moeten hiervoor ingevolge de voorgestelde Verordening nationale herstelplannen ontwikkelen, waarin de maatregelen zijn toegespitst op de nationale context, zoals landbouw en klimaat. In deze nationale herstelplannen zal gestreefd worden naar het aanpassen van de ecosystemen aan klimaatverandering door bijvoorbeeld het verbeteren van land- en mariene habitats. Er zal ook gelet worden op het over-exploiteren van natuurlijke grondstoffen en vervuiling. Alle genomen maatregelen zullen ervoor zorgen dat de Europese Unie beschermd wordt tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte en overstromingen.

Hoe verder?
Met het akkoord van het Europees Parlement en de Raad is een volgende stap om de wet, in de vorm van een EU-Verordening, formeel aan te nemen. Na aanname door Parlement en Raad zal de EU-Verordening in het Publicatieblad van de EU verschijnen. De lidstaten hebben vervolgens na de inwerkingtreding van de Verordening twee jaar de tijd om hun eerste natuurherstelplan bij de Europese Commissie in te dienen.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie Wet inzake natuurherstel
ECER-dossier : Klimaat en Milieu - Behoud van wilde dieren en planten (Natura 2000)
ECER-dossier : Klimaat en Milieu – Biodiversiteit
ECER-bericht : Europees Parlement neemt standpunt in over voorstel voor een EU-Natuurherstelwet (21 juli 2023)