Europees Parlement en Raad bereiken politiek akkoord over voorstel voor verordening kritieke grondstoffen

Contentverzamelaar

Europees Parlement en Raad bereiken politiek akkoord over voorstel voor verordening kritieke grondstoffen

Het akkoord betreft het onderliggende voorstel van de Europese Commissie voor een EU-Verordening die een regelgevingskader vaststelt waarmee de toegang van de EU tot een betrouwbare, gediversifieerde, betaalbare en duurzame aanvoer van kritieke grondstoffen wordt gewaarborgd. Dergelijke toegang tot kritieke grondstoffen is essentieel voor het concurrentievermogen van Europa, onder meer voor de groene en de digitale industrieën en voor defensie en lucht- en ruimtevaart.

Op 13 november 2023 werd een definitief akkoord bereikt door het Europees Parlement en de Raad van de EU over het voorstel van de Europese Commissie (COM(2023) 160) uit maart 2023 (zie ook dit ECER-bericht) voor een verordening die de toegang van de EU tot een betrouwbare en duurzame voorziening van kritieke grondstoffen waarborgt.

Kritieke grondstoffen zijn van essentieel belang voor de economie van de EU en voor de werking van de interne markt. Deze kritieke grondstoffen worden gebruikt in een breed scala aan strategische sectoren, waaronder de nettonulindustrie, de digitale industrie, de lucht- en ruimtevaartsector en defensie. Daarnaast zijn veel van deze grondstoffen onmisbaar voor de groene en digitale transitie van de EU. De EU is vrijwel volledig afhankelijk van de invoer van grondstoffen door leveranciers in derde landen. Het risico op verstoringen van de voorziening van deze grondstoffen door derde landen wordt daarentegen steeds groter. Dit komt door de oplopende geopolitieke spanningen tussen landen en de toenemende vraag naar kritieke grondstoffen. Deze sterke afhankelijkheid van de EU is recent nog gebleken met de tekorten die de EU na COVID-19 en de energiecrisis na de oorlog in Oekraïne, ondervond.

Tegen deze achtergrond heeft de Europese Commissie de verordening voorgesteld die
de toegang van de EU tot een betrouwbare en duurzame voorziening van kritieke grondstoffen waarborgt. De verordening bevat een reeks maatregelen om de interne capaciteit van de EU voor kritieke grondstoffen te vergroten en de afhankelijkheid van de EU van leveranciers buiten de EU te verminderen. Zie voor een uitgebreidere weergave van deze maatregelen ook dit ECER-bericht. Daarnaast verbetert de verordening de capaciteit van de EU om het risico op verstoringen te monitoren en te beperken.

Het politiek akkoord moet nog formeel door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd, waarna de verordening – na plaatsing in het EU-Publicatieblad- in werking kan treden.

Meer informatie:

Persbericht : Europese Commissie
ECER-dossier : Klimaat en Milieu
ECER-bericht : Europese Commissie brengt Mededeling en Verordeningsvoorstel uit over toegang tot kritieke grondstoffen en de aanvoer daarvan (21 maart 2023)