Europees Parlement geeft goedkeuring aan pakket digitale diensten

Contentverzamelaar

Europees Parlement geeft goedkeuring aan pakket digitale diensten

Het pakket digitale diensten bevat een eerste alomvattend regelgevingskader voor onlineplatforms waar iedereen binnen de EU in het dagelijks leven afhankelijk van is. Deze nieuwe regels zullen in de hele EU van toepassing zijn en moeten zorgen voor een veiligere en meer open digitale ruimte, gebaseerd op de naleving van de grondrechten.

De goedkeuring van het Europees Parlement betreft het voorstel van de Commissie uit december 2020 voor een wet digitale diensten (DSA) en de wet digitale markten (DSM) (zie ook dit ECER-bericht).

Na het politieke akkoord dat de medewetgevers op 24 maart 2022 over de  wet digitale markten (zie dit ECER-bericht) en op 23 april over de wet digitale diensten (zie dit ECER-bericht) hadden bereikt, heeft het Europees Parlement het pakket digitale diensten nu in eerste lezing goedgekeurd. Het is vervolgens aan de Raad van de Europese Unie om zijn formele goedkeuring te geven aan beide teksten. Na de ondertekening worden dan de wet digitale diensten en de wet digitale markten bekendgemaakt in het Publicatieblad. Ze treden allebei in werking twintig dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad, dus in het najaar van 2022.

De Europese Commissie zal de nieuwe regels handhaven voor de grootste onlineplatforms die in de EU actief zijn. Zij neemt nu alle nodige stappen om deze rol te kunnen vervullen zodra de regels in werking treden.

De Q&A-documenten van de Europese Commissie voor de wet digitale diensten en de wet digitale markten zijn bijgewerkt.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering