Europese Commissie biedt financiële ondersteuning voor voedselzekerheid in Afrika en Caribisch gebied

Contentverzamelaar

Europese Commissie biedt financiële ondersteuning voor voedselzekerheid in Afrika en Caribisch gebied

De Europese Commissie heeft besloten om 600 miljoen euro uit de reserves van het Europees Ontwikkelingsfonds vrij te maken om de - vanwege de Russische invasie van Oekraïne verergerende - voedselzekerheidscrisis aan te pakken. Hiermee zullen landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan worden ondersteund door middel van humanitaire bijstand, steun voor duurzame productie en veerkracht van voedselsystemen en macro-economische steun.

Achtergrond
Ook al voor de Russische invasie van Oekraïne leden bijna 193 miljoen mensen in 53 landen en gebieden onder acute voedselonzekerheid en was dringend hulp nodig. Door de Russische aanval is de situatie enorm verslechterd. De EU heeft gereageerd met een reeks strategische besluiten. 

In de mededeling van maart 2022 over voedselzekerheid (zie ECER-bericht) bevestigt de Europese Commissie haar vaste voornemen om samen met haar partners de wereldwijde voedselonzekerheid te bestrijden.

In het kader van de respons van de EU inzake de mondiale voedselzekerheid worden verschillende actielijnen operationeel gemaakt, en wordt de nodige steun verleend aan de groep voor mondiale crisisrespons van de VN. Er zijn vier actielijnen, die samen met de lidstaten moeten worden uitgevoerd in het kader van een zogenaamde Team-Europa-aanpak. Het betreft: 1) Solidariteit: noodhulp en betaalbaarheid; 2) Duurzame productie en veerkracht; 3) Handel: bevordering van de handel in levensmiddelen; 4) Effectief multilateralisme (zie ook website Europese Commissie over EU-maatregelen voor meer voedselzekerheid in de wereld).

De middelen die de Commissie voorstelt te gebruiken, zijn vrijgemaakte middelen van het 10e en 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), die naar de EU-lidstaten zouden terugvloeien als de Raad niet met eenparigheid van stemmen anders overeenkomt. Indien de Raad dit doet, zullen deze middelen ten goede komen aan landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en zullen zij worden gebruikt in het kader van een respons van Team Europa.

Bestemming van de steun
De Commissie stelt voor om de 600 miljoen euro die uit de reserves van het EOF is vrijgemaakt, te bestemmen voor steun aan de zwaarst getroffen landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Het gaat om het aanpakken van verschillende aspecten van de crisis door:

  • Humanitaire bijstand (150 miljoen euro): voor bijstand in contanten waar passend, en waar mogelijk steun via bestaande mechanismen voor sociale bescherming en vangnetten;
  • Steun voor voedselproductie en veerkracht van voedselsystemen (350 miljoen euro): voor middellange tot lange termijn ondersteuning van investeringen in duurzame productie voor veerkrachtigere voedselsystemen, inclusief sociale duurzaamheid (jongeren en vrouwen);
  • Macro-economische steun (100 miljoen euro): voor het trustfonds voor armoedebestrijding en groei van het IMF, dat steun aan de getroffen landen zal vergemakkelijken. De EU-steun voor het trustfonds maakt deel uit van een Team-Europa-aanpak en de extra bijdrage zal naar verwachting ook andere donoren stimuleren om bij te dragen.

Deze 600 miljoen euro als bijdrage aan de respons van de EU inzake de mondiale voedselzekerheid om de voedselcrisis aan te pakken, komt bovenop de reeds wereldwijd verleende humanitaire bijstand, en middelen van NDICI-Europa (zie website Commissie) in de wereld die bestemd zijn voor projecten inzake duurzame landbouw, basisvoeding, water en sanitaire voorzieningen, en sociale bescherming.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Landen en gebieden overzee (LGO)- het LGO besluit- financiële samenwerking