Europese Commissie brengt rapport uit over efficiëntere rapportage van financiële diensten

Contentverzamelaar

Europese Commissie brengt rapport uit over efficiëntere rapportage van financiële diensten

De Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd over de uitvoering van haar strategie voor toezichtgegevens in de financiële diensten van de EU. Uit het rapport blijkt dat de Commissie op schema ligt om de toezichtrapportagevereisten voor financiële diensten te rationaliseren en de algehele consistentie ervan te verbeteren.

De Europese Commissie heeft het rapport op 29 februari 2024 gepubliceerd. Het rapport is online (EN) beschikbaar.

Achtergrond
In december 2021 heeft de Europese Commissie in een Mededeling haar strategie voor toezichtgegevens in de financiële diensten van de EU (COM(2021) 798) vastgesteld. De belangrijkste doelstelling van de strategie is om een systeem op te zetten dat de toezichthoudende autoriteiten op EU- en nationaal niveau nauwkeurige, consistente en tijdige gegevens verschaft en tegelijkertijd de totale rapportagelast voor financiële instellingen tot een minimum beperkt. Dit moet uiteindelijk ook ten goede komen aan de burgers, door een efficiënter en flexibeler toezicht dat de stabiliteit van het financiële systeem, de marktintegriteit en de bescherming van beleggers waarborgt. Het systeem moet ook bedrijven helpen door de rapportagelast waar mogelijk te verminderen.

De uitvoering van de strategie is een langetermijnproject dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's) en andere Europese autoriteiten, waarbij ook een beroep wordt gedaan op de deskundigheid van de sector.

Het rapport
Uit het op 29 februari gepubliceerde voortgangsrapport blijkt onder meer dat de Commissie diverse resultaten heeft bereikt, waaronder voorstellen voor gerichte verbeteringen in sectorale rapportagekaders, zoals het bankenpakket, het voorstel inzake crisisbeheer voor banken en de herzieningen van de wetgeving inzake verzekeringen en beleggingsfondsen. Ook heeft de Commissie mandaten aan de betrokken ETA's voorgesteld voor de verdere integratie van rapportage in hun sectoren en voor de standaardisering van de gegevens in alle sectoren. Uit het rapport blijkt ook dat er vooruitgang wordt geboekt op het gebied van gegevensuitwisseling, het ontwerp en de governance van rapportageverplichtingen en de toepassing van nieuwe technologieën.

De resultaten dragen bij aan de bredere doelstellingen van de Commissie om de administratieve lasten te verminderen, de rapportageverplichtingen te rationaliseren en een regelgevingskader te ontwikkelen dat meer geschikt is voor concurrentievermogen en groei, zoals aangekondigd in haar Mededeling over het concurrentievermogen op lange termijn (COM(2023) 168 uit maart 2023, zie ook dit ECER-bericht). Daartoe heeft de Commissie op 17 oktober 2023 in het Werkprogramma 2024 van de Europese Commissie (zie ook dit ECER-bericht) een eerste reeks belangrijke voorstellen aangenomen, waaronder een voorstel voor een Verordening om het delen van gegevens tussen autoriteiten in de financiële sector te vergemakkelijken en overbodige rapportage te verminderen (COM(2023) 593 van oktober 2023).

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER- dossier: Diensten (vrij verkeer)
ECER-dossier: Interne markt
ECER-EU-essentieel: Beter Wetgeven