Europese Commissie consulteert over herziening van staatssteunregels inzake DAEB-de-minimis

Contentverzamelaar

Europese Commissie consulteert over herziening van staatssteunregels inzake DAEB-de-minimis

De Europese Commissie vraagt lidstaten om feedback over de voorgestelde herziening van staatssteunregels inzake kleine steunbedragen (de-minimissteun) voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB).

Volgens de huidige DAEB-de-minimisverordening kunnen lidstaten over een periode van drie jaar per verlener van DAEB maximaal 500 000 euro compensatie voor de openbare dienst verlenen (de zogeheten DAEB-de-minimisdrempel) zonder deze vooraf ter goedkeuring bij de Commissie aan te melden. Dit bedrag wordt geacht geen invloed te hebben op de mededinging en het handelsverkeer op de interne markt van de EU en wordt daarom niet als staatssteun beschouwd. Deze DAEB-de-minimisregels verstrijken op 31 december 2023.

Uit de recente evaluatie van de DAEB-regels voor gezondheidszorg en sociale diensten (zie ook dit ECER-bericht) bleek dat de DAEB-de-minimisverordening over het algemeen aan haar doel beantwoordt. In december 2022 publiceerde de Commissie een zogeheten "call for evidence" over deze voorgestelde herziening op het Have-your-say-portaal voor betere regelgeving. Tussen de datum van publicatie en 9 januari 2023 werden 28 bijdragen ontvangen.

In dit verband stelt de Commissie voor om de DAEB-de-minimisdrempel te herzien om deze aan te passen aan de huidige economische context, om bepaalde begrippen af te stemmen op die van de algemene de-minimisverordening en om de transparantievereisten te verbeteren door de invoering van een verplicht register van begunstigden, waardoor de administratieve lasten voor ondernemingen die momenteel een systeem van eigen aangifte gebruiken, zullen verminderen.

Alle partijen, met name de nationale autoriteiten die DAEB-de-minimissteun verlenen, kunnen van 19 april tot 1 juni 2023 op de webpagina van de Commissie hun standpunt over de voorgestelde herziening kenbaar maken.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-dossier: Mededinging - DAEB