Europese Commissie en OESO publiceren kader over financiële geletterdheid voor volwassenen

Contentverzamelaar

Europese Commissie en OESO publiceren kader over financiële geletterdheid voor volwassenen

Het gezamenlijke kader van de EU en de OESO voor financiële vaardigheden voor volwassenen moet zorgen voor gemeenschappelijke terminologie en een gemeenschappelijk kader op EU-niveau voor het ontwikkelen van beleid en programma's op het gebied van financiële geletterdheid. Het brengt lacunes in het opleidingsaanbod in kaart en creëert evaluatie-instrumenten.

Het gaat om het gezamenlijk Kader voor financiële vaardigheden voor volwassenen (EN) van de Europese Commissie en het International Network on Financial Education van de OESO (OESO-INFE). Het kader is bedoeld om de financiële vaardigheden van particulieren te verbeteren, zodat zij gezonde beslissingen kunnen nemen over hun persoonlijke financiën. Het beoogt de EU-lidstaten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven te ondersteunen bij het ontwikkelen van overheidsbeleid, programma's voor financiële geletterdheid en onderwijsmateriaal. Ook moet het beleidsmakers en belanghebbenden in de EU helpen bij het uitwisselen van goede praktijken.

Achtergrond

Financiële geletterdheid  ziet volgens een OESO-aanbeveling van 2020 inzake financiële geletterdheid op een combinatie van financieel bewustzijn, kennis, vaardigheden, attitudes en gedragingen die nodig zijn om gezonde financiële beslissingen te nemen en uiteindelijk individueel financieel welzijn te bereiken. Het niveau van financiële geletterdheid onder particulieren blijft volgens beleidsmakers en andere stakeholders in de EU laag, waardoor het een prioriteit is.

Het gezamenlijke kader is door middel van gecoördineerde werkzaamheden tot stand gekomen. EU-landen en deskundigen deelden hun standpunten en opmerkingen over de ontwikkeling van het kader via een speciale subgroep van de EU-deskundigengroep inzake financiële diensten voor consumenten. Technisch deskundigen gaven input over de bruikbaarheid van het kader via een discussie georganiseerd door de diensten van de Commissie en de OESO.

Achtergrondgedachte bij het kader is dat wanneer mensen een beter inzicht in hun financiële situatie hebben, zij hun persoonlijke financiën beter kunnen beheren en veiliger en met vertrouwen kunnen deelnemen aan de financiële markten. Het kader voor financiële vaardigheden sluit aan op de maatregelen die waren aangekondigd in het actieplan voor de kapitaalmarktenunie van 2020. In dat actieplan nam de Europese Commissie twee maatregelen op om het niveau van financiële geletterdheid van particulieren in de EU te verhogen:

  • uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 beoordelen of het haalbaar is een EU-kader voor financiële vaardigheden te ontwikkelen (de positieve haalbaarheidsbeoordeling werd in april 2021 gepubliceerd);
  • na een positieve effectbeoordeling een wetgevingsvoorstel indienen waarbij de EU-landen worden verplicht maatregelen te bevorderen om de financiële educatie van consumenten te ondersteunen (deze actie zal verder worden meegenomen in het kader van een initiatief voor retailbeleggingen dat naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 zal worden aangenomen).

Het gezamenlijk kader voor financiële vaardigheden voor volwassenen schetst de belangrijkste vaardigheden waarmee mensen gezonde financiële beslissingen kunnen nemen en bouwt voort op de vaardigheden in het kerncompetentiekader van de G20/OECD-INFE inzake financiële geletterdheid voor volwassenen.

Hoe verder?

De Commissie en de OESO zullen zich nu richten op de toepassing van het gezamenlijke kader van de EU/OESO-INFE voor financiële vaardigheden voor volwassenen door nationale autoriteiten en personen uit de financiële sector. Vanaf begin 2022 zullen de diensten van de Commissie en de OESO uitwisselingen met de EU-landen en stakeholders organiseren. Tegelijkertijd maken de Commissie en de OESO, in samenwerking met de EU-landen, een begin met een gezamenlijk kader van de EU/OESO-INFE voor financiële vaardigheden voor kinderen en jongeren. Naar verwachting wordt dat kader in 2023 afgerond.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Kapitaal (vrij verkeer)
ECER-bericht: Europese Commissie stelt nieuwe wetgeving voor om de Europese kapitaalmarkten te stimuleren (8 december 2021)