Europese Commissie lanceert toolkit voor betaalbare sociale huisvesting

Contentverzamelaar

Europese Commissie lanceert toolkit voor betaalbare sociale huisvesting

De toolkit moet eraan gaan bijdragen dat de lidstaten het beleid en de investeringen ontwikkelen die nodig zijn om een verandering voor EU-burgers teweeg te brengen op het gebied van het creƫren van meer betaalbare huisvesting in Europa.

De Europese Commissie lanceerde de toolkit voor beleidsmakers op nationaal, regionaal en lokaal niveau om optimaal gebruik te maken van EU-financiering voor investeringen in sociale huisvesting en bijbehorende diensten op 18 april 2024.

Op dit moment heel Europa hebben veel EU-burgers moeite om betaalbare huisvesting te vinden. De kosten van hypotheken of huren vormen een aanzienlijke last voor veel huishoudens, vooral in stedelijke gebieden. Dit leidt tot een verhoogd risico op huisuitzettingen, uitsluiting van huisvesting en armoede. Betaalbare en fatsoenlijke huisvesting heeft een positief effect op sociale inclusie en op de deelname van mensen aan onderwijs en de arbeidsmarkt. Voor veel EU-burgers is de toegang tot sociale en betaalbare huisvesting echter een probleem geworden. Volgens Eurostat-gegevens zijn de huizenprijzen in de EU tussen 2010 en het vierde kwartaal van 2023 met 47,9 procent gestegen en de huurprijzen met 22,8 procent. In 2022 leefde bijna een op de tien mensen in de EU in een huishouden waar de totale huisvestingskosten meer dan 40 procent van het inkomen uitmaakten.

De toolkit laat aan de hand van 20 casestudies zien hoe EU-fondsen, zoals het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (RRF), kunnen bijdragen aan het verbeteren van de toegang tot adequate huisvesting in Europa. Via de RRF zal bijvoorbeeld naar schatting 15 miljard euro worden bijgedragen aan sociale huisvesting en andere sociale infrastructuren. De toolkit geeft concrete voorbeelden van hoe verschillende lidstaten EU-fondsen voor dit doel gebruiken en bevat richtsnoeren over hoe EU-fondsen effectieve investeringen kunnen ondersteunen voor het opbouwen van capaciteiten en het doorvoeren van hervormingen met betrekking tot de voorziening van sociale huisvesting en aanverwante diensten.

De toolkit voor sociale huisvesting ondersteunt beginsel 19 van de Europese pijler van sociale rechten, dat bepaalt dat mensen in nood toegang moeten hebben tot sociale huisvesting of huisvestingssteun van goede kwaliteit, en beginsel 14, dat oproept tot effectieve toegang tot ondersteunende diensten voor iedereen die niet over voldoende middelen beschikt.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Burgerschap van de Unie
ECER-bericht: Nederland participeert in gezamenlijke verklaring aan Commissie met verzoek over toepassing van de DAEB uitzondering voor betaalbare sociale huisvesting (10 november 2023)