Europese Commissie presenteert actieplan inzake de illegale handel in cultuurgoederen

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert actieplan inzake de illegale handel in cultuurgoederen

Het actieplan biedt de Europese Unie en de lidstaten een kader om de preventie, opsporing en strafrechtelijke reactie en de internationale samenwerking bij de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen te versterken. Ook besteedt het actieplan aandacht aan de kwetsbaarheid van cultuurgoederen voor criminele schade in conflict- en crisisgebieden, zoals recent nog bij de plundering van Oekraïense musea tijdens de oorlog.

Het gaat om het EU-actieplan tegen de handel in cultuurgoederen, dat de Commissie op 13 december 2022 presenteerde. Zie voor meer informatie ook de webpagina van de Europese Commissie.

Volgens het actieplan is de handel in cultuurgoederen een lucratieve business voor de georganiseerde misdaad en in sommige gevallen voor conflictpartijen en terroristen. Tussen 2017 en 2021 hebben rechtshandhavingsoperaties met steun van Europol geleid tot de recuperatie van meer dan 200 000 cultuurgoederen en tot 418 arrestaties. De aanpak van deze complexe en zeer transnationale criminele activiteit vereist volgens het actieplan een op maat gesneden reactie op EU-niveau, zoals ook al is vastgelegd in de eerder uitgebrachte EU-strategie voor de veiligheidsunie (2020) en de EU-strategie ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (2021).

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Cultuur
ECER-bericht: Europese Commissie presenteert mededeling over de aanpak van georganiseerde criminaliteit (26 april 2021)