Europese Commissie presenteert evaluatieverslag over de uitvoering van het Europees burgerinitiatief (EBI)

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert evaluatieverslag over de uitvoering van het Europees burgerinitiatief (EBI)

In het evaluatieverslag beoordeelt de Europese Commissie de werking van het Europees burgerinitiatief (EBI) en de toepassing van de EBI-verordening sinds 1 januari 2020. Het verslag schetst de maatregelen die de Commissie wil nemen om de uitvoering van de EBI-verordening en de werking van het Europees burgerinitiatief (EBI) verder te verbeteren.

Het Verdrag van Lissabon (2009) introduceerde een nieuwe vorm van inspraak voor Europese burgers, namelijk het Europees burgerinitiatief (zie artikel 24, eerste alinea, van het EU-Werkingsverdrag en artikel 11, lid 4, van het EU-Verdrag). Met het Europees burgerinitiatief (EBI) kunnen (ten minste 1 miljoen) burgers rechtstreeks invloed uitoefenen op het EU-beleid door de Commissie op te roepen een wetgevingsvoorstel in te dienen.

Op 1 januari 2020 is Verordening (EU) 2019/788 over het Europees burgerinitiatief (hierna: de EBI-verordening) in werking getreden. Deze tweede EBI-verordening volgt op een uitgebreide hervorming van de wetgeving om de tekortkomingen bij de toepassing van de eerste EBI-verordening (Verordening (EU) 211/2011) aan te pakken.

Artikel 25 van de EBI-verordening bepaalt dat de Commissie het functioneren van het Europees burgerinitiatief (het EBI) periodiek evalueert en uiterlijk op 1 januari 2024 en vervolgens om de vier jaar aan het Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengt over de toepassing van de EBI-verordening. Op 6 december 2023 heeft de Europese Commissie een evaluatieverslag gepresenteerd, waarin de toepassing van de EBI-verordening en de werking van het Europees burgerinitiatief (EBI) sinds 1 januari 2020 is beoordeeld. Het verslag schetst de maatregelen die de Commissie wil nemen om de uitvoering van de EBI-verordening en de werking van het EBI verder te verbeteren, rekening houdend met de bevindingen van de evaluatie en oproepen van belanghebbenden.

Meer informatie: