Europese Commissie presenteert in het kader van de van-boer-tot –bord-strategie een EU-gedragscode richting een duurzamere levensmiddelensector

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert in het kader van de van-boer-tot –bord-strategie een EU-gedragscode richting een duurzamere levensmiddelensector

In de gedragscode staat een aantal doelstellingen om in de levensmiddelensector tot een lagere ecologische voetafdruk te komen en om verantwoorde voedingsopties bereikbaar te maken. De gedragscode is door de Europese Commissie in samenwerking met belanghebbenden uit de sector ontwikkeld en kan op vrijwillige basis worden ondertekend door Europese verenigingen en bedrijven.

Het gaat om de gedragscode voor verantwoordelijke levensmiddelenbedrijven en marketingpraktijken (Engelstalig) die de Europese Commissie op 5 juli 2021 heeft gepresenteerd.

Achtergrond

De gedragscode is ontwikkeld in het kader van de Europese Green Deal en de eerder door de Europese Commissie gepresenteerde “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem . De gedragscode maakt zo deel uit van een scala aan EU-initiatieven die beogen de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering, en aanverwante problematiek zoals het verlies van biodiversiteit en de aantasting van het milieu, aan te gaan. Meer specifiek wordt met de gedragscode beoogd om een stap te zetten richting milieuvriendelijkere voedselsystemen. Om een dergelijke transitie naar een lagere ecologische voetafdruk mogelijk te maken, moeten de grote spelers in de levensmiddelensector worden meegenomen in dit proces. In lijn met deze gedachte is de gedragscode in samenspraak met Europese bedrijven, verenigingen en andere belanghebbenden ontwikkeld.  

Inhoud en doelstellingen

De gedragscode beoogt een kader te bieden voor gezamenlijke inspanningen richting een duurzamere levensmiddelensector. Zowel bedrijven als verenigingen in de Europese Unie kunnen de gedragscode ondertekenen. Zij committeren zich hiermee vrijwillig en op juridisch niet-bindende wijze tot het leveren van een bijdrage om de duurzaamheid van de levensmiddelensector te vergroten. Met het oog op het coördineren van de inspanningen die deze bedrijven en verenigingen doen om tot een duurzamere levensmiddelensector te komen, formuleert de gedragscode een aantal doelstellingen die de ondertekenaars gezamenlijk nastreven. Door ondertekening zeggen deelnemende bedrijven en verenigingen toe:

  • Dat deelnemende bedrijven tenminste één meetbare en ambitieuze toezegging doen. Zij dienen jaarlijks te rapporteren over de vooruitgang die zij ten aanzien hiervan hebben geboekt;
  • Dat deelnemende verenigingen de doelstellingen uit de gedragscode onderschrijven, deze ter kennis van hun leden brengen en deze leden aanmoedigen naar deze gedragscode te handelen. Ook zeggen verenigingen door ondertekening toe dat zij zullen uitzoeken of het mogelijk is om sectorspecifieke handvatten te ontwikkelen die naleving van de gedragscode ondersteunen. Tot slot dienen zij jaarlijks een rapport te publiceren over hun activiteiten conform de code.

Op hoofdlijnen zijn de met de gedragscode nagestreefde doelen onder meer gezonde voedselconsumptie, het voorkomen en verminderen van voedselverspilling, klimaatneutraliteit in de voedselketen, een circulaire en efficiënte Europese voedselketen en duurzame en inclusieve economische groei in de sector.

Meer informatie: