Europese Commissie presenteert jaarverslag over de toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten in 2023

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert jaarverslag over de toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten in 2023

Het jaarverslag over de toepassing van het EU-Handvest in 2023 is toegespitst op doeltreffende rechtsbescherming en toegang tot de rechter, omdat deze rechten van cruciaal belang zijn om de volledige toepassing van het EU-Handvest te waarborgen. Het jaarverslag over het EU-Handvest vormt een aanvulling op het jaarverslag over de rechtsstaat.

Het gaat om het jaarverslag 2023 over de toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten. Het jaarverslag is op 4 december 2023 gepresenteerd.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: EU-Handvest) is een ‘state of the art’ catalogus van fundamentele rechten, vrijheden en beginselen. Sinds 1 december 2009 is het EU-Handvest juridisch bindend voor de instellingen van de EU en voor de lidstaten van de EU wanneer zij het EU-recht ten uitvoer brengen.

Om de kennis van iedereen over het EU-Handvest te vergroten, publiceert de Europese Commissie sinds 2010 verslagen over de toepassing ervan. In december 2020 presenteerde de Commissie een strategie om de toepassing van het EU-Handvest in de EU te versterken. In die strategie is opgenomen dat het jaarverslag over de toepassing van het EU-Handvest zal worden toegespitst op een specifiek thema dat onder het EU-recht valt. Het specifieke thema van het jaarverslag van 2023 is doeltreffende rechtsbescherming en toegang tot de rechter.

Meer informatie:

  • ECER-pagina – Handvest van de grondrechten
  • ECER-bericht - Europese Commissie publiceert Jaarrapportage 2022 over het EU-Handvest van de grondrechten
  • ECER-bericht - Europese Commissie presenteert jaarverslag over de toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten in 2021 (14 december 2021)