Europese Commissie presenteert mededeling om de verificatie van ‘coronapaspoorten’ in de luchtvaartsector te vergemakkelijken

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert mededeling om de verificatie van ‘coronapaspoorten’ in de luchtvaartsector te vergemakkelijken

Het “coronapaspoort” is een belangrijk instrument voor EU-lidstaten om te verifiëren of personen zijn gevaccineerd, een negatieve coronatest hebben overhandigd of recent zijn hersteld van het coronavirus. Het verificatieproces in de luchtvaartsector wordt momenteel op 15 verschillende manieren in de EU-lidstaten georganiseerd. Om die reden heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd met beginselen, beste praktijken, richtsnoeren en aanbevelingen om de verificatie van het coronapaspoort in de luchtvaartsector te vergemakkelijken.

Achtergrond

Het digitale EU-covidcertificaat (hierna: coronapaspoort) is sinds 1 juli 2021 van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie (lees meer over het coronapaspoort in dit ECER-bericht). Volgens de Commissie is met succes een digitaal EU-systeem uitgerold voor de kosteloze afgifte, verificatie en aanvaarding van certificaten die een bewijs vormen van vaccinatie, een negatief resultaat van een coronatest of een recent herstel van het coronavirus.

De Europese Commissie benadrukt dat inmiddels meer dan 270 miljoen coronapaspoorten zijn afgegeven. De luchtvaartsector is één van de eerste sectoren waar het coronapaspoort op grote schaal wordt gebruikt. EU-burgers en inwoners van de EU gebruiken het coronapaspoort om weer op vakantie te gaan, voor hun werk of om familie en vrienden te bezoeken in een andere EU-lidstaat.

Verificatie van het coronapaspoort

Betrouwbare verificatie van het coronapaspoort is volgens de Europese Commissie van groot belang. Uit een enquête onder de EU-lidstaten is gebleken dat het verificatieproces in de luchtvaartsector momenteel op 15 verschillende wijzen wordt georganiseerd. Sommige EU-lidstaten hebben bijvoorbeeld besloten om de verificatie van het coronapaspoort over te dragen aan de luchthavens, terwijl andere EU-lidstaten die verplichting hebben opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen of overheidsinstanties. Daarnaast verifiëren bepaalde EU-lidstaten het coronapaspoort door middel van steekproeven, terwijl andere EU-lidstaten de coronapaspoorten systematisch controleren.  

Volgens de Europese Commissie kan een gecoördineerde aanpak van het verificatieproces bijdragen aan de vereenvoudiging van het verificatieproces. In dit kader heeft de Europese Commissie op 5 augustus 2021 een mededeling gepresenteerd om de verificatie van coronapaspoorten in de luchtvaartsector te vergemakkelijken. De mededeling bevat onder meer overkoepelende beginselen, beste praktijken, aanbevelingen en richtsnoeren aan de EU-lidstaten.

De mededeling is volgens de Commissie in de eerste plaats van belang voor het luchtvervoer, maar ook andere vervoerswijzen (bijvoorbeeld veerboten, cruiseschepen, spoor- en wegvervoer) zouden de aanpak uit de mededeling moeten overnemen, rekening houdend met hun specifieke kenmerken.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Vervoer – Luchtvaart
  • ECER-bericht – Covid 19: EU-ontwikkelingen corona-virus
  • ECER-bericht – EU-wetgeving voor ‘coronapaspoort’ aangenomen (16 juni 2021)