Europese Commissie presenteert verklaring met digitale rechten en beginselen voor iedereen in de EU

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert verklaring met digitale rechten en beginselen voor iedereen in de EU

De Europese Commissie stelt aan het Europees Parlement en de Raad voor om een verklaring met digitale rechten en beginselen te onderschrijven. Met de verklaring moet het voor iedereen duidelijk worden wat de digitale transformatie in de EU precies inhoudt. Daarnaast verschaft de verklaring meer duidelijkheid aan beleidsmakers en bedrijven over hoe zij moeten omgaan met nieuwe digitale technologie.

Achtergrond

Op 9 maart 2021 heeft de Europese Commissie haar visie op de digitale transformatie van Europa richting 2030 uiteengezet in haar mededeling Digitaal kompas 2030 (zie ook het ECER-bericht over deze mededeling). In september 2021 kwam de Commissie met een robuust governancekader om de digitale doelstellingen van de EU te bereiken (zie ook het ECER-bericht hierover). Met de presentatie van de verklaring inzake digitale rechten en beginselen op 26 januari 2022 zet de Commissie een nieuwe stap om de digitale transformatie van de EU te verwezenlijken.

Inhoud van de (ontwerp)verklaring

In de ontwerpverklaring staan de belangrijkste rechten en beginselen voor de digitale transformatie: solidariteit en inclusie, online-keuzevrijheid, deelname in de digitale openbare ruime bevorderen en meer veiligheid en inspraak voor personen.

Deze rechten en beginselen moeten de mensen in de EU in hun dagelijks leven helpen: betaalbare en snelle digitale connectiviteit overal en voor iedereen, goed uitgeruste klaslokalen en digitaal geschoolde leerkrachten, naadloze toegang tot overheidsdiensten, een veilige digitale omgeving voor kinderen, vrijheid om buiten werktijd niet bereikbaar te zijn, makkelijk te begrijpen informatie over de milieu-impact van onze digitale producten, controle over hoe hun persoonsgegevens worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld.

De verklaring is geworteld in het EU-recht, van de EU-Verdragen tot het Handvest van de grondrechten, maar ook in de jurisprudentie van het EU-Hof. Zij bouwt voort op de ervaring met de Europese pijler van sociale rechten.

Volgende stappen

  • Persbericht van de Europese Commissie
  • ECER-dossier – Digitalisering
  • ECER-bericht – Europese Commissie presenteert het digitale kompas naar 2030 (12 maart 2021)
  • ECER-bericht – Europese Commissie stelt een traject naar het digitale decennium in 2030 voor (22 september 2021)