Europese Commissie publiceert richtsnoeren om Europese exploitanten te helpen risico's op omzeiling van EU-sancties te beoordelen

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert richtsnoeren om Europese exploitanten te helpen risico's op omzeiling van EU-sancties te beoordelen

De Europese Commissie heeft een leidraad opgesteld waarmee exploitanten in de Europese Unie kunnen beoordelen of in de handel met derde landen pogingen worden gedaan om EU-sancties te omzeilen. De praktische leidraad moet EU-exporteurs gaan helpen om zogenoemde rode vlaggen te herkennen en om het risico op sanctieontduiking te verkleinen.

De Europese Commissie publiceerde de Leidraad voor Europese marktdeelnemers op 7 september. De Leidraad (EN) is online in te zien. De richtsnoeren moeten marktdeelnemers gaan helpen de mogelijke risico's van omzeiling van sancties te identificeren, te beoordelen en te begrijpen. Ook geeft de leidraad inzicht in hoe die risico’s te vermijden. De leidraad beoogt een algemeen overzicht te geven van wat marktdeelnemers in de EU moeten doen om in het kader van hun werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid betrachten, zoals het EU-recht voorschrijft.

Achtergrond
De Europese Unie heeft diverse beperkende maatregelen opgelegd als reactie op de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en de medeplichtigheid van Wit-Rusland daaraan. Geconfronteerd met de omvang van deze EU-sancties zet Rusland steeds uitgebreidere regelingen en technieken in om deze maatregelen te omzeilen. Hierbij wordt door gebruik van complexe methoden door Rusland geprobeerd goederen te verwerven die Rusland militair-industrieel hard nodig heeft om hun aanvalsoorlog tegen Oekraïne voort te zetten.

De Leidraad
Volgens de EU-wetgeving zijn marktdeelnemers uit de EU verplicht zorgvuldigheid te betrachten wanneer zij handel drijven met derde landen om ervoor te zorgen dat hun zakenpartners de EU-sancties niet omzeilen. De Leidraad is bedoeld als een praktische gids die de opeenvolgende stappen schetst die EU-ondernemingen moeten toepassen bij het uitvoeren van strategische risicobeoordelingen. Dit moet hun blootstelling aan regelingen om sancties te omzeilen zoveel mogelijk beperken. Voor de Europese marktdeelnemers die het meest aan dit risico blootstaan, bevat de leidraad bovendien richtsnoeren voor het toepassen van verscherpte zorgvuldigheidseisen, onder meer door best practices aan te reiken met betrekking tot de beoordeling van zakenpartners, transacties en goederen.

De Leidraad bevat ook een lijst van zogenoemde "red flags" voor ontwijking. Deze rode vlaggen hebben betrekking op zakenpartners en klanten en zijn indicatoren die EU-operatoren moeten waarschuwen voor mogelijke risico's wanneer ze een commerciële relatie aangaan met een nieuwe handelspartner.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Buitenlands en veiligheidsbeleid- Sancties
ECER-dossier: Handelspolitiek
ECER-webpagina: Oekraïne-Rusland: EU-ontwikkelingen