Europese Commissie registreert een nieuw burgerinitiatief over hervormingen op het gebied van asiel en migratie

Contentverzamelaar

Europese Commissie registreert een nieuw burgerinitiatief over hervormingen op het gebied van asiel en migratie

De organisatoren van het burgerinitiatief roepen de Europese Commissie op om een nieuw systeem te ontwikkelen voor de vrijwillige verdeling van asielzoekers over de hele Europese Unie en om tegelijkertijd te zorgen voor daadwerkelijke solidariteit tussen de lidstaten. Ook roept het op tot bindende opvangnormen die zorgen voor waardige levensomstandigheden voor asielzoekers in de hele EU, bijvoorbeeld op het gebied van voedsel, gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk.

Het besluit van de Europese Commissie om het Europees burgerinitiatief genaamd “Ensuring a dignified reception of migrants in Europe” (zorgen voor een waardige opvang van migranten in Europa) te registreren betreft slechts een formeel besluit. Het loopt niet vooruit op het juridische en politieke besluit dat de Commissie uiteindelijk over dit initiatief zal nemen en ook niet op de eventuele stappen die de Commissie zal nemen als het initiatief genoeg steun krijgt. De Commissie is van mening dat het initiatief juridisch gezien ontvankelijk is en aan de formele voorwaarden voldoet. De Commissie heeft nog niet gekeken naar de inhoud van het burgerinitiatief.

Nu het initiatief per 22 februari 2023 is geregistreerd, hebben de organisatoren zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Als er voor een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten worden verzameld, moet de Commissie reageren. Zij kan dan beslissen of zij ingaat op het verzoek en moet haar besluit motiveren.

Achtergrond
Het Europees burgerinitiatief is ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon (zie ook ECER-website). Via dit instrument kunnen burgers de Europese agenda mede bepalen.

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen ten minste één miljoen burgers, die uit ten minste zeven EU-lidstaten afkomstig zijn, de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarvoor de Commissie bevoegd is. Om ontvankelijk te worden verklaard, mag de voorgestelde actie 1) niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, 2) niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn en 3) niet kennelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Sinds de invoering van het Europees burgerinitiatief heeft de Commissie 125 verzoeken ontvangen om een Europees burgerinitiatief te lanceren.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
Website EU: Forum voor het Europees burgerinitiatief
ECER-bericht: Europees burgerinitiatief: Commissie registreert initiatief over milieubescherming (8 november 2021)