Europese Commissie start DSA-procedure tegen Meta over bescherming van minderjarigen op Facebook en Instagram

Contentverzamelaar

Europese Commissie start DSA-procedure tegen Meta over bescherming van minderjarigen op Facebook en Instagram

Na een eerder geopend onderzoek naar Meta inzake de naleving van de EU-Verordening inzake digitale diensten (DSA) op het gebied van bescherming van minderjarigen door Meta, heeft de Europese Commissie besloten een procedure onder de DSA te starten om vast te kunnen stellen of door Meta inbreuk op de DSA wordt gemaakt.

De Europese Commissie is op 16 mei 2024 een procedure gestart tegen Meta, de aanbieder van Facebook en Instagram, die mogelijk de Digital Services Act  (DSA; de EU-verordening inzake digitale diensten (EU 2022/2065) heeft overtreden op het gebied van de bescherming van minderjarigen.  Zie voor meer informatie ook de website van de Europese Commissie over de  DSA , de  handhaving van de DSA en de  Q&A .

Achtergrond
Facebook en Instagram zijn op 25 april 2023 aangewezen als Very Large Online Platforms (VLOP's) onder de EU-verordening inzake digitale diensten (hierna: DSA), omdat ze beiden meer dan 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers hebben in de EU. Als VLOP's hadden Facebook en Instagram vier maanden na hun aanwijzing moeten beginnen te voldoen aan een reeks verplichtingen uit de DSA. Sinds 17 februari 2024 is de DSA van toepassing op alle online tussenpersonen in de EU (zie ook dit ECER-bericht).

Op 30 april 2024 is de Commissie al procedures gestart tegen Meta over misleidende reclame, politieke inhoud, kennisgevings- en actiemechanismen en gegevenstoegang voor onderzoekers (zie ook dit ECER-bericht). Daarbij kwam ook aan de orde dat er momenteel geen effectief real-time instrument is voor burgerdiscussie en verkiezingsmonitoring van derden in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement.

De DSA-procedure tegen Meta
Eerder in 2024 startte de Europese Commissie dus al een onderzoek naar de naleving van de DSA door Meta (zie
dit ECER-nieuwsbericht).

De Commissie is bezorgd dat de applicaties van zowel Facebook als Instagram, met inbegrip van hun algoritmen, gedragsverslavingen bij kinderen kunnen stimuleren. Daarnaast maakt de Commissie zich ook zorgen over de methoden van Meta voor leeftijdsborging en -verificatie.

De Commissie stelt dat de applicaties van Facebook en Instagram misbruik kunnen maken van de zwakke punten en onervarenheid van minderjarigen. Ook kunnen zij verslavend gedrag veroorzaken en het zogenaamde ‘rabbit hole’-effect versterken, waarbij via algoritmes steeds extremere content bereikt wordt. De opgestarte DSA-procedure heeft daarom betrekking op het beperken van deze risico’s door Meta.

Daarnaast benoemt de Commissie in haar procedure de risicobeperkende maatregelen van Meta voor toegang tot ongepaste inhoud. Met name de door Meta gebruikte instrumenten voor leeftijdsverificatie zijn mogelijk niet redelijk, evenredig en doeltreffend.

Ten slotte voert de Commissie aan dat Meta passende en evenredige maatregelen moet nemen om een hoog niveau van privacy, veiligheid en beveiliging voor minderjarigen te waarborgen. De Commissie noemt in dit kader in het bijzonder standaardprivacyinstellingen van minderjarigen en de werking van hun aanbevelingssystemen.

Indien bewezen, zouden deze tekortkomingen inbreuken vormen op de artikelen 28 , 34 en 35 van de DSA.

De Commissie zal nu met voorrang een diepgaand onderzoek instellen en doorgaan met het verzamelen van bewijsmateriaal. De nu geopende procedure geeft de Commissie de bevoegdheid om verdere handhavingsmaatregelen jegens Meta te nemen, zoals het nemen van voorlopige maatregelen en besluiten wegens niet-naleving van de DSA.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering
ECER-EU-essentieel : Verkiezingen Europees Parlement
ECER-bericht : Europese Commissie vraagt om input op ontwerp DSA-richtlijnen over verkiezingsintegriteit (14 februari 2024)