Europese Commissie vraagt om input op ontwerp DSA-richtlijnen over verkiezingsintegriteit

Contentverzamelaar

Europese Commissie vraagt om input op ontwerp DSA-richtlijnen over verkiezingsintegriteit

Met de Europese verkiezingen in 2024 op komst wil de Europese Commissie voor een goed verloop van openbare discussies die daarbij online plaatsvinden via richtlijnen op grond van de Digital Services Act (DSA) richtsnoeren bieden om de integriteit te bewaken. De Commissie consulteert nu over die ontwerprichtsnoeren.

De DSA biedt concrete instrumenten om samen te werken met online platforms. Door opkomende online risico's voor verkiezingsprocessen aan te pakken, zoals deep fake vervalsingen, kunnen mensen op een veilige manier meedoen aan de discussie en hun mening vormen zonder illegale inmenging.

De Europese Commissie heeft op 8 februari 2024 het startsein gegeven voor een openbare raadpleging om meningen te verzamelen over ontwerprichtsnoeren van de Digital Services Act (DSA; de Digitale dienstenverordening) over de integriteit van verkiezingsprocessen. Het gaat om de allereerste richtsnoeren die op grond van artikel 35 van de DSA worden vastgesteld en ze zijn bedoeld om ‘Zeer Grote Online Platforms’ en zoekmachines best practices en mogelijke maatregelen te bieden om systeemrisico's op hun digitale platforms te beperken die een bedreiging kunnen vormen voor de integriteit van democratische verkiezingsprocessen.

De ontwerprichtsnoeren geven voorbeelden van mogelijke risicobeperkende maatregelen met betrekking tot verkiezingsgerelateerde risico's, specifieke risicobeperkende maatregelen in verband met generatieve AI-inhoud, de planning van risicobeperkende maatregelen voor of na een verkiezingsevenement en specifieke richtsnoeren voor de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Op grond van artikel 35 van de DSA kan de Commissie, samen met de coördinatoren voor digitale diensten van de lidstaten, richtsnoeren uitvaardigen met betrekking tot specifieke risico's. Hiermee kunnen best practices worden voorgesteld en mogelijke risicobeperkende maatregelen worden aanbevolen. De verkennende raadpleging staat open voor feedback tot 7 maart 2024.

De ontwerprichtsnoeren bouwen voort op een dialoog over de paraatheid voor verkiezingsintegriteit, die de Commissie heeft gevoerd met verschillende van de eerste 19 aangewezen platforms (zie ook dit ECER-bericht) waarop de DSA-bepalingen sinds eind augustus 2023 van toepassing zijn. Ze houden, voor zover relevant voor de naleving van de DSA, ook rekening met andere relevante wetgevende en niet-wetgevende initiatieven, zoals de verordening over transparantie van politieke reclame (zie dit ECER-bericht), de AI-Verordening (zie dit ECER-bericht), de aangescherpte gedragscode inzake desinformatie (zie dit ECER-bericht) en de aanbeveling van de Commissie om vrije, eerlijke en veerkrachtige verkiezingen te bevorderen (zie dit ECER-bericht).

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering

ECER-EU-essentieel : Openbaarheid
ECER-dossier: Burgerschap van de Unie, burgerschapsrechten