Europese Commissie start eerste onderzoek onder de FSR

Contentverzamelaar

Europese Commissie start eerste onderzoek onder de FSR

Het eerste onder de Foreign Subsidies Regulation (FSR) door de Europese Commissie gestarte onderzoek toont aan dat de Commissie de integriteit van de interne markt wil behouden door ervoor te zorgen dat ontvangers van buitenlandse subsidies niet kunnen profiteren van een oneerlijk voordeel om aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten in de EU te winnen, hetgeen ten koste gaat van eerlijke concurrentie.

Het gaat om het op 16 februari 2024 door de Europese Commissie gestarte eerste diepgaande onderzoek naar de mogelijk marktverstorende rol van buitenlandse subsidies, waarbij zij haar bevoegdheden uit hoofde van de in juli 2023 van toepassing geworden verordening buitenlandse subsidies (FSR; Foreign Subsidies Regulation, zie voor meer informatie ook de websitepagina van de Commissie) uitoefent (zie ook dit ECER-bericht). Het gestarte onderzoek heeft betrekking op een openbare aanbestedingsprocedure die door een Bulgaars ministerie werd uitgeschreven en waarbij een Chinees bedrijf is betrokken.

Het onderzoek volgt op een eerdere kennisgeving bij de Commissie van CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co., Ltd., een dochteronderneming van CRRC Corporation, een Chinese fabrikant van treinen in staatsbezit. Het betreft een door het Bulgaarse ministerie van Vervoer en Communicatie ingeleide openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van 20 verschillende elektrische „push-pull” -treinen en daarmee verband houdende onderhouds- en personeelsopleidingsdiensten over een periode van 15 jaar. De geraamde waarde van de opdracht bedraagt ongeveer 610 miljoen euro).

Volgens de FSR zijn ondernemingen verplicht hun openbare aanbestedingen in de EU aan te melden wanneer de geraamde waarde van de opdracht meer dan 250 miljoen euro bedraagt en wanneer de onderneming in de drie jaar voorafgaand aan de aanmelding ten minste 4 miljoen euro aan buitenlandse financiële bijdragen uit ten minste één derde land is toegekend.

Na de voorlopige evaluatie van de kennisgeving die de Commissie van CRRC Qingdao Sifang Locomotive ontving, achtte de Commissie het gerechtvaardigd een diepgaand onderzoek in te stellen, aangezien er voldoende aanwijzingen zijn dat aan deze onderneming een buitenlandse subsidie is toegekend die de interne markt verstoort. De Commissie moest daarvoor beoordelen of de buitenlandse financiële bijdrage een subsidie is die de onderneming direct of indirect een selectief voordeel verleent en of dit de onderneming in staat stelt een onrechtmatig voordelige inschrijving in te dienen.

Tijdens het komende diepgaande onderzoek zal de Commissie de vermeende buitenlandse subsidies verder beoordelen en alle informatie inwinnen die nodig is om vast te stellen of zij CRRC Qingdao Sifang Locomotive in staat hebben gesteld in antwoord op een inschrijving voor een aanbestedingsprocedure een onrechtmatig voordelige offerte in te dienen. Een dergelijke aanbieding zou ertoe kunnen leiden dat andere ondernemingen die deelnemen aan de openbare aanbestedingsprocedure, verkoopkansen verliezen.

Overeenkomstig de bepalingen van de FSR kan de Commissie aan het einde van haar diepgaande onderzoek i) door de onderneming voorgestelde verbintenissen aanvaarden indien deze de verstoring volledig en effectief verhelpen, ii) de gunning van de opdracht verbieden, of iii) een besluit nemen om geen bezwaar te maken.

CRRC Qingdao Sifang Locomotive heeft op 22 januari 2024 een volledige aanmelding ingediend. Vanaf die datum beschikt de Commissie over 110 werkdagen, tot 2 juli 2024, om een definitief besluit te nemen. Het feit dat een diepgaand onderzoek wordt ingesteld, zegt nog niets over de uitkomst ervan.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie

ECER-dossier : Handelspolitiek – Non-tarifaire belemmeringen
ECER-dossier: Aanbestedingen