Europese Commissie stelt voor om de tijdelijke bescherming voor mensen die Oekraïne ontvluchten met een jaar te verlengen

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt voor om de tijdelijke bescherming voor mensen die Oekraïne ontvluchten met een jaar te verlengen

De Europese Commissie stelt voor om de tijdelijke bescherming van mensen die op de vlucht zijn uit Oekraïne vanwege de agressie van Rusland tot maart 2025 te verlengen.

In maart 2022 heeft de Raad op basis van de Richtlijn tijdelijke bescherming (2001/55/EG) een uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382) genomen ten behoeve van tijdelijke bescherming voor mensen die in het kader van de oorlog in Oekraïne vluchten voor Russische agressie (zie daarover ook dit ECER-bericht (4 maart 2022). Dit besluit is geldig tot 4 maart 2024. Het voorstel van de Europese Commissie van 19 september 2023 strekt er nu toe om de tijdelijke bescherming met een jaar te verlengen tot 3 maart 2025.

De onderliggende reden voor het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot verlenging van de tijdelijke bescherming (COM(2023) 546) is het voortduren van de noodzaak om de betreffende kwetsbare groep mensen te beschermen. Voor velen van hen is het nog steeds niet mogelijk om veilig en duurzaam naar huis terug te keren. Er maken ongeveer 4 miljoen mensen gebruik van de tijdelijke bescherming binnen de EU.

De procedure voor tijdelijke bescherming is initieel geregeld in de Richtlijn Tijdelijke bescherming (2001/55/EG). Het betreft een uitzonderlijke procedure die alleen onder bepaalde voorwaarden wordt toegepast.
Ten behoeve van de situatie in Oekraïne werd dus eerder al in maart 2022 door de Raad een uitvoeringsbesluit conform de richtlijn genomen ter bescherming van betrokkenen. Onder deze procedure krijgen gevluchte mensen uit Oekraïne verschillende tijdelijke rechten binnen de EU, zoals bijvoorbeeld het recht op verblijf, toegang tot de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Het voorstel van de Europese Commissie tot verlenging moet nog worden goedgekeurd door de Raad.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier – Tijdelijke beschermingsrichtlijn

ECER-pagina – Oekraïne-Rusland: EU-ontwikkelingen