Europese Commissie stelt werkprogramma vast ter ondersteuning en opschaling van de munitieproductie

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt werkprogramma vast ter ondersteuning en opschaling van de munitieproductie

Het werkprogramma over de periode 2023-2025 omvat onder meer de eerste oproepen van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor de selectie van defensieprojecten. Het betreft ondersteuning van investeringsprojecten waarmee de opschaling van productie van munitie en raketten in de Europese Unie wordt gestimuleerd.

Het gaat om het op 18 oktober 2023 door de Europese Commissie vastgestelde werkprogramma voor de periode 2023-2025. In de vaststelling van dat werkprogramma wordt voorzien in de Verordening betreffende de ondersteuning van de productie van munitie (Verordening EU (2023) 1525; de Act in Support of Ammunition Production, ‘ASAP-verordening’) uit juli 2023. Het werkprogramma 2023-2025 werd vastgesteld op grond van een Uitvoeringsbesluit inzake de financiering van het instrument ter ondersteuning van de munitieproductie (ASAP ) van de Commissie van 18 oktober 2023 . Middels dit besluit intensiveert de Europese Commissie haar steun aan de Europese defensie-industrie.

Het werkprogramma omvat de allereerste oproepen van de Commissie tot het indienen van voorstellen voor de selectie en financiering van projecten die 1) de Europese productiecapaciteit voor defensieproducten verbeteren en 2) de veerkracht van de desbetreffende toeleveringsketens ondersteunen. Met het werkprogramma wordt 500 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van investeringsprojecten, waarmee de opschaling van de productie van munitie en raketten in de Europese Unie wordt gestimuleerd.

Achtergrond
De ASAP-verordening uit juli 2023 is een rechtstreeks antwoord op de oproep van de Raad om Oekraïne met spoed munitie en, op verzoek, raketten te leveren en om de lidstaten van de Europese Unie te helpen hun betreffende voorraden aan te vullen door gerichte maatregelen.

Om de munitieproductiecapaciteit in heel Europa op te voeren, vormt het ASAP het derde spoor (namelijk het industriële deel) van de drieledige aanpak voor de levering en gezamenlijke aankoop van munitie voor Oekraïne, waarover de Raad op 20 maart 2023 overeenstemming heeft bereikt.

De drie sporen zijn nauw met elkaar verbonden. Om de lidstaten in staat te stellen hun voorradige munitie te gebruiken om Oekraïne te ondersteunen (spoor 1) en de voorraden vervolgens met nieuwe orders aan te vullen (spoor 2), moet er voldoende vertrouwen zijn dat de producenten van artilleriemunitie en raketten in de Europese Unie tijdig aan de vraag kunnen voldoen (spoor 3).

Het werkprogramma 2023-2025 van 18 oktober 2023 is vastgesteld middels voornoemd Uitvoeringsbesluit van de Commissie dat genomen is met inachtneming van artikel 12 van de ASAP-verordening. In dat artikel heeft de Commissie namelijk de bevoegdheid gekregen om een werkprogramma vast te stellen door middel van een uitvoeringshandeling.

Werkprogramma 2023-2025: Investeringen stimuleren om tegemoet te komen aan de behoeften van toeleveringsketens
Het op 18 oktober vastgestelde werkprogramma 2023-2025 richt zich op de belangrijkste knelpunten in de munitietoeleveringsketens (explosieven, stuwstoffen en granaten) en ondersteunt de opschaling van de productie van raketten. Het richt zich ook op de veroudering en het testen van de desbetreffende defensieproducten, alsmede de certificering van reconditioneringsprogramma's ervoor.

In lijn hiermee is het werkprogramma gestructureerd aan de hand van de volgende vijf oproepen tot het indienen van voorstellen door belangstellenden, met de bijbehorende budgetten:

De oproepen voor het indienen van voorstellen zijn vanaf 18 oktober 2023 in te zien door belangstellenden en de uiterste indieningstermijn voor voorstellen is 13 december 2023.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Buitenlands en Veiligheidsbeleid – Defensiesamenwerking
ECER-pagina : Oekraïne-Rusland: EU-ontwikkelingen
ECER-bericht : De Verordening ter ondersteuning van de munitieproductie is gepubliceerd in het EU-Publicatieblad (25 augustus 2023)