Europese Commissie wil Europese dataruimte voor aanbestedingsdata opzetten

Contentverzamelaar

Europese Commissie wil Europese dataruimte voor aanbestedingsdata opzetten

In een door de Commissie gepresenteerd plan om een Europese dataruimte voor gegevens over overheidsopdrachten op te zetten wordt de basisarchitectuur en een analytische toolkit die tegen medio 2023 moeten zijn ingevoerd geschetst.

Gegevens over overheidsopdrachten die op EU-niveau worden gepubliceerd, moeten tegen medio 2023 in het systeem beschikbaar zijn. Eind 2024 moeten alle deelnemende nationale publicatieportalen verbonden zijn, de op EU-niveau gepubliceerde historische gegevens geïntegreerd zijn en moet de toolkit voor analyse uitgebreid zijn. Dit staat in het door de Commissie op 16 maart gepresenteerde plan (Mededeling betreffende Overheidsopdrachten: een dataruimte voor efficiëntere overheidsuitgaven, meer datagestuurde beleidsvorming en betere toegang tot aanbestedingen voor kleine en middelgrote ondernemingen (2023/C 98 I/01), dat tegelijk met de Mededeling over 30 jaar Interne markt (zie dit ECER-bericht) werd gepubliceerd.

De gegevensruimte voor overheidsopdrachten zal gegevens over de voorbereiding van aanbestedingen, aanbestedingen en het resultaat van aanbestedingen bundelen. Deze gegevens zijn momenteel verspreid in verschillende formats en op verschillende niveaus, Europees en nationaal. De nieuwe Europese dataruimte zal nieuwe inzichten opleveren dankzij een geavanceerde analysetoolkit, waaronder technologieën voor kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld machinaal leren en natuurlijke taalverwerking. Dit zal meer gerichte en transparante overheidsuitgaven mogelijk maken, de toegang tot aanbestedingen voor bedrijven en met name kmo's verbeteren en gegevensgestuurde beleidsvorming stimuleren. Het zal overheidsinkopers en bedrijven helpen hun investerings- en inschrijvingsstrategieën te verbeteren en alle belanghebbenden meer transparantie en een betere prijs-kwaliteitverhouding te bieden.

De overheidssector moet een rol spelen bij de ondersteuning van groene industrieën. De dataruimte voor overheidsopdrachten beoogt overheidsinstanties in staat te stellen beste praktijken uit te wisselen, onder meer voor een gerichter gebruik van overheidsmiddelen voor groene industrieën.

Zoals in het jaarverslag over de interne markt voor 2023 (zie ook dit ECER-bericht) al werd onderstreept, is het benutten van het potentieel van gegevens van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de interne markt zijn volledige potentieel benut om de veerkracht en het concurrentievermogen van de Europese economie te ondersteunen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
Website PIANOo
ECER-dossier: Aanbestedingen