Europese Rekenkamer concludeert in speciaal verslag dat de bestrijding van desinformatie nog de nodige actie vereist

Contentverzamelaar

Europese Rekenkamer concludeert in speciaal verslag dat de bestrijding van desinformatie nog de nodige actie vereist

De Europese Rekenkamer heeft een speciaal verslag gepubliceerd waarin zij concludeert dat er op het gebied van bestrijding van desinformatie nog de nodige uitdagingen liggen. Het EU-actieplan tegen desinformatie uit 2018 is volgens het verslag nog onvolledig. De Rekenkamer beveelt aan dat de Europese Unie haar respons op desinformatie intensiveert en de coördinatie ervan verbetert.

Desinformatie is volgens het verslag een ernstig en groeiend probleem in de hele Europese Unie. In 2018 heeft de EU in een Mededeling een actieplan ter bestrijding van desinformatie gepubliceerd . De Europese Commissie definieert ‘desinformatie’ als “aantoonbaar foute of misleidende informatie die wordt gecreëerd, gepresenteerd en verspreid voor economisch gewin of om het publiek opzettelijk te bedriegen, en die schade in het publieke domein kan veroorzaken”. Dergelijke schade in het publieke domein omvat bedreigingen voor democratische politieke en beleidsvormingsprocessen en voor de bescherming van de gezondheid van de EU-burgers, het milieu of de veiligheid.

Dit actieplan was volgens het verslag van de Europese Rekenkamer (hierna: ERK) relevant toen het voor het eerst werd opgesteld en de uitvoering ervan ligt grotendeels op schema, maar loopt nog steeds achter op opkomende dreigingen.

In het speciaal verslag van de ERK constateren de auditors dat er behoefte is aan meer coördinatie en verantwoordingsplichten met betrekking tot acties tegen desinformatie op EU-niveau. De deelname van lidstaten en onlineplatforms aan het in het actieplan aangekondigde systeem voor snelle waarschuwingen (Rapid Alert System) zou moeten worden vergroot. Ook moet volgens het verslag het toezicht op en de verantwoordingsplicht van onlineplatforms worden verbeterd en moet de aanpak van desinformatie worden opgenomen in een coherente EU-strategie voor mediageletterdheid. Een dergelijke strategie ontbreekt momenteel nog. Tenslotte stelt het speciaal verslag dat er maatregelen moeten worden genomen om het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media ( EDMO ) in staat te stellen zijn ambitieuze doelstellingen op het vlak van bestrijding van desinformatie te verwezenlijken.

Het speciaal verslag van de ERK is uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, EU-Werkingsverdrag .

Meer informatie: