Gewijzigde Kwikverordening moet EU kwikvrij maken

Contentverzamelaar

Gewijzigde Kwikverordening moet EU kwikvrij maken

Op 10 juli 2024 is in het EU-Publicatieblad een verordening verschenen die het gebruik van tandheelkundig amalgaam en de productie, import en export van andere kwikhoudende producten verbiedt. De nieuwe regels moeten de resterende toepassingen van kwik in de Europese Unie aanpakken, in overeenstemming met de EU-ambitie om alle verontreiniging tot nul terug te dringen.

Het gaat om Verordening (EU) 2024/1849 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/852 inzake kwik wat betreft tandheelkundig amalgaam en andere kwikhoudende producten waarvoor uitvoer-, invoer- en productiebeperkingen gelden. De verordening is op 10 juli 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Het was al verboden om tandheelkundig amalgaam te gebruiken voor de behandeling van kinderen onder de vijftien jaar en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Dit verbod wordt met ingang van 1 januari 2025 uitgebreid tot iedereen in de EU. Wanneer het gebruik van tandheelkundig amalgaam door de tandarts echter strikt noodzakelijk wordt geacht om te voldoen aan de specifieke medische behoeften van de patiënt, is dit nog wel toegestaan.

De export van tandheelkundig amalgaam wordt met ingang van 1 januari 2025 verboden. Het verbod op de productie en import van tandheelkundig amalgaam in de EU gaat in op 1 juli 2026.

Voor nog zes soorten kwikhoudende lampen zal vanaf 31 december 2025 en 31 december 2026 – afhankelijk van het soort lamp – een productie-, import- en exportverbod gelden.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Raad
  • ECER-bericht - Europese Commissie stelt voor om de Kwikverordening te wijzigen (16 juli 2023)