Herke Kranenborg voorgedragen als Nederlandse rechter bij het EU-Hof

Contentverzamelaar

Herke Kranenborg voorgedragen als Nederlandse rechter bij het EU-Hof

De ministerraad heeft op 3 november 2023 besloten om prof. mr. Herke Kranenborg voor te dragen als kandidaat-rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Nederland is verzocht een kandidaat-rechter voor te dragen die met ingang van 7 oktober 2024 benoemd kan worden, voor een periode van zes jaar (met mogelijkheid van herbenoeming). De ambtstermijn van de huidige Nederlandse rechter in het EU-Hof, prof. mr. Sacha Prechal, komt dan namelijk ten einde.

De heer Kranenborg is hoogleraar Europees privacy- en gegevensbeschermingsrecht aan de Universiteit Maastricht en lid van de juridische dienst van de Europese Commissie, waar hij zich in het bijzonder bezighoudt met privacy en gegevensbescherming.

De selectie van een Nederlandse kandidaat-rechter voor het EU-Hof vond afgelopen maanden plaats (zie ook dit ECER-bericht). Dit verliep middels een openbare sollicitatieprocedure met betrokkenheid van een onafhankelijke aanbevelingscommissie, die werd voorgezeten door de president van de Hoge Raad.

Op de voordracht van de heer Kranenborg als Nederlandse kandidaat-rechter moet nog een officiële benoeming volgen. De lidstaten van de Europese Unie besluiten daarover bij consensus, nadat het zogenoemde ‘artikel 255 comité’ (zie artikel 255 EU-Werkingsverdrag) heeft geadviseerd over de geschiktheid van de kandidaat. D at comité bestaat uit rechters van de hoogste nationale rechtscolleges, oud-rechters van het EU-Hof en kundige rechtsgeleerden. De lidstaten volgen in de regel het advies van het comité. Na een positief oordeel van het 255-comité, kan vervolgens de benoeming plaatsvinden.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Rijksoverheid
ECER: EU-Hof- Rechterbenoemingen
ECER-bericht: Nederlandse EU-rechter Sacha Prechal voor tweede termijn benoemd (2 maart 2018)