Inschrijving voor ECER-Webinar over Actualiteiten externe betrekkingen van de EU geopend

Contentverzamelaar

Inschrijving voor ECER-Webinar over Actualiteiten externe betrekkingen van de EU geopend

Het ECER organiseert op donderdagmiddag 20 januari 2022 van 14.00 tot 16.00 uur een digitaal seminar over Actualiteiten externe betrekkingen van de Europese Unie. Het webinar is gericht op (beleids)medewerkers van de (Haagse) kerndepartementen, die meer inzicht willen hebben in de actuele ontwikkelingen en de meest voorkomende vraagstukken op dit beleidsterrein.

Inhoud webinar Actualiteiten externe betrekkingen van de EU
Iedere medewerker bij een departement krijgt er waarschijnlijk een keer mee te maken: (juridische) vragen over externe betrekkingen van de Europese Unie. De EU is volgens de EU-Verdragen immers op verschillende terreinen bevoegd extern op te treden, en dat kan gevolgen hebben voor de handelswijze van lidstaten in EU-verband of in relatie tot derde landen.

Vraagstukken die daarbij aan bod komen gaan bijvoorbeeld over de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en haar lidstaten, de aard van internationale overeenkomsten van de Unie, de besluitvorming hierover, en de voorwaarden voor het optreden van de Unie in de internationale context.

Niet alleen spelen er met enige regelmaat relevante zaken bij het EU-Hof over externe betrekkingen-vraagstukken, en is inzicht in de actuele jurisprudentie dus van belang hierbij. Maar ook leiden de juridische kaders van de EU-Verdragen vaak tot vragen of laten ze - ook na uitleg door het EU-Hof- met regelmaat ruimte voor politieke keuzes. Bijvoorbeeld bij besluitvorming over internationale (handels) overeenkomsten door de EU. Actuele voorbeelden hiervan betreffen bijvoorbeeld de conclusie van A-G Szpunar in de 
IMO-zaak , advies 1/19  van het EU-Hof inzake het Verdrag van Istanbul, de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst met het VK in het kader van de Brexit en CETA. 

In dit digitale ECER-seminar brengen vier sprekers vanuit hun academische expertise of ervaring in de dagelijkse (interdepartementale) externe betrekkingen praktijk de deelnemers op de hoogte van actuele vraagstukken die veelvuldig bij de Haagse departementen spelen:

  • Thomas Beukers (BZ/DJZ-ER): Inleiding op de actualiteiten van de externe betrekkingen van de EU
  • Ramses Wessel (Universiteit van Groningen): Advies 1/19: besluitvorming over gemengde akkoorden en het zogenaamde ‘common accord’
  • Anke Raijmakers (BZ/DJZ-ER): Het optreden van de EU in de internationale context: de IMO-zaak
  • Liesbeth A Campo (PVEU Brussel); Brusselse ervaringen met externe betrekkingen van de EU

Deze sprekers zullen inzicht scheppen in de actuele ontwikkelingen op het gebied van de externe betrekkingen van de EU. Tevens kunnen (digitaal) vragen worden voorgelegd aan de sprekers. Na afloop van dit digitale seminar zullen de meest gestelde vragen over het externe betrekkingen dossier zijn behandeld en weten deelnemers hun weg naar nadere en actuele informatie op dit terrein te vinden.

Toegang en aanmelden
Het webinar is primair toegankelijk voor medewerkers van de Haagse kerndepartementen alsmede voor belangstellende medewerkers van Buitenlandse Zaken op de diverse posten. Ook rijks-trainees of -stagiair(e)s kunnen zich aanmelden. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar djz-ecer@minbuza.nl met daarin vermelding van hun naam, e-mailadres, departement en afdeling waarvoor zij werkzaam zijn. In januari zal de digitale uitnodiging en agendaverzoek naar de deelnemers worden verzonden.

Meer informatie:
ECER-website : Activiteiten – seminars 2022
ECER-dossier: Externe betrekkingen