Jaarverslag van de Europese Commissie over de toepassing van de Eurowob in 2022

Contentverzamelaar

Jaarverslag van de Europese Commissie over de toepassing van de Eurowob in 2022

In het jaarverslag beschrijft de Commissie dat de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne in 2022 haar stempel heeft gedrukt op het aantal en de aard van de op grond van de Eurowob ingediende specifieke verzoeken. Het aantal initiële verzoeken is in 2022 met 12 procent gedaald ten opzichte van 2021. Het aantal confirmatieve verzoeken is in 2022 met 17,8 procent gestegen ten opzichte van 2021.

Het jaarverslag is opgesteld overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (de ‘Eurowob’). Het verslag betreft de uitvoering van de Eurowob door de Commissie in 2022 en is gebaseerd op statistische gegevens, die in  bijlage 2 bij het jaarverslag zijn samengevat. Ook wordt in het jaarverslag verwezen naar de bevindingen van de Europese Ombudsman over de uitvoering van de Eurowob door de Europese Commissie en naar de beslissingen van het Hof van Justitie van de EU.

Uit het jaarverslag volgt dat er in 2022 in totaal 7.410 initiële verzoeken om toegang tot documenten werden ingediend. De Europese Commissie verstrekte 7.503 antwoorden op grond van de Eurowob en 8.649 antwoorden in totaal. In 2022 waren er in totaal 418 confirmatieve verzoeken om herziening door de Commissie van initiële antwoorden die volledige of gedeeltelijke weigering van de toegang inhouden. De Europese Commissie verstrekte 296 antwoorden op grond van de Eurowob en 398 antwoorden in totaal.  

In 2022 opende de Europese Ombudsman 56 nieuwe onderzoeken waarin toegang tot documenten het hoofdvoorwerp of een subsidiair onderdeel van de klacht was. De Europese Ombudsman sloot 44 klachten af.

Verder werden in 2022 bij de rechterlijke instanties van de EU 11 zaken aanhangig gemaakt waarbij de Commissie betrokken was. Negen zaken betreffen bij het EU-Gerecht ingestelde vorderingen, Daarnaast werden bij het EU-Hof twee nieuwe hogere voorzieningen ingesteld tegen een arrest van het EU-Gerecht waarin de Europese Commissie partij was. Eén van deze zaken is in 2022 al gesloten bij beschikking.   

Meer informatie: