JRC brengt rapport uit over bosbranden in 2023

Contentverzamelaar

JRC brengt rapport uit over bosbranden in 2023

Het rapport van het Gemeenschappelijk onderzoekscentrum (JRC) van de Europese Commissie toont aan dat het aantal bosbranden in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika in zomer 2023 toenamen en dat door klimaatverandering bosbranden vaker zullen voorkomen.

In 2023 werd meer dan een half miljoen hectare grond verschroeid door bosbranden, zo blijkt uit een rapport over bosbranden in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika 2023 dat op 10 april 2024 werd gepubliceerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (Joint Research Centre) van de Europese Commissie.

Uit het rapport blijkt dat de bosbranden in de zomer van 2023 toenamen en vooral het Middellandse Zeegebied troffen, waarbij Griekenland te kampen had met de grootste brand in Europa sinds de jaren tachtig. Door de klimaatverandering komen bosbranden steeds vaker voor. Uit het in maart 2024 gepubliceerde rapport over de beoordeling van het Europese klimaatrisico (no. 1/2024) van het Europees Milieuagentschap (EEA) blijkt dat het komende tijd nog erger zal worden. Bosbranden treffen bovendien steeds vaker gebieden die in het verleden niet als brandgevaarlijk werden beschouwd.

De voorlopige gegevens voor het eerste kwartaal van 2024 tonen bijna een verdubbeling van het gemiddelde aantal branden, al hebben deze geen grote impact in termen van verbrande gebieden.

Uit een analyse per vegetatietype voor 2023 blijkt dat 37 procent van het totale verbrande gebied bedekt was met struiken en vegetatie van bladeren en langdurige droogte, terwijl 26 procent uit bossen bestond. Volgens het rapport veroorzaakten de bosbranden ernstige schade aan het milieu en produceerden ze ongeveer 20 megaton CO2-uitstoot, gelijk aan bijna een derde van alle uitstoot van de internationale luchtvaart in de EU in één jaar. De drie slechtste jaren in deze eeuw, gemeten naar de omvang van het verbrande gebied dat in kaart is gebracht door het European Forest Fire Information System (EFFIS), waren 2017 (988427 ha), 2022 (837212 ha) en 2007 (588388 ha). Het eindrapport voor 2023, waarin de nationale bijdragen zijn geïntegreerd, wordt in het najaar gepubliceerd.

De Europese Commissie publiceerde in maart 2024 een mededeling over klimaatbestendigheid in de EU opbouwen en klimaatrisico's doeltreffend beheren (zie ook dit ECER-bericht). Daarin wordt opgeroepen tot betere preventie, inclusief oplossingen die op de natuur gebaseerd zijn, betere paraatheid dankzij systemen voor vroegtijdige waarschuwing en efficiënte brandbestrijdingsmiddelen die beschikbaar worden gesteld via het EU-mechanisme voor civiele bescherming (UCPM) (zie ook dit ECER-dossier).

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht JRC
ECER-dossier: Klimaat en Milieu
ECER-bericht: Commissie presenteert voorstel tot uitgebreide monitoring van de Europese bossen (7 december 2023)