Nieuwe e-learningsmodules voor rijksambtenaren over toepassing EU-recht en beleid beschikbaar

Contentverzamelaar

Nieuwe e-learningsmodules voor rijksambtenaren over toepassing EU-recht en beleid beschikbaar

De drie nieuwe e-learningmodules gaan over de BNC, de PV-i en algemene schrijfwerkzaamheden rondom EU-dossiers. De modules zijn sinds begin april bij de Academie voor internationale betrekkingen (AIB) te volgen door alle belangstellende medewerkers van de rijksoverheid.

Voor medewerkers van de rijksoverheid die bij hun departement in de dagelijkse praktijk betrokken zijn bij de werkzaamheden rondom de BNC (Interdepartementale Commissie Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) door bijvoorbeeld BNC-coördinerende taken of het schrijven van een BNC-fiche, bleek er behoefte aan meer achtergrond en duiding. Hetzelfde geldt voor werkzaamheden rondom de PV-i en Coreper (het instructieoverleg ten behoeve van de Permanente Vertegenwoordiging en de voorbereiding van dossiers voor het Comité van Permanente Vertegenwoordigers), dan wel voor meer algemene schrijfwerkzaamheden over bijvoorbeeld instructies of stukken over EU-rechtelijke of EU-beleidsmatige dossiers. De Directie Integratie Europa (DIE) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hierop het initiatief genomen om, in samenwerking met betrokkenen en de AIB , de e-learningmodules te ontwikkelen.

Alle drie de modules besteden tevens aandacht aan praktijkcomponenten. Zo zijn in de modules interviews opgenomen met nauw betrokkenen uit de betreffende praktijk, zoals verantwoordelijke of coördinerende medewerkers van bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken of de PV-EU-ambassadeur. Via praktische voorbeelden wordt de cursist daarnaast bekend gemaakt met de Brusselse werkelijkheid en hoe daar vanuit de Haagse praktijk de nodige voorbereidingen op kunnen worden getroffen.

De drie modules zijn geplaatst in de leeromgeving van de AIB. Zij zijn daar toegankelijk voor alle rijksambtenaren die een account hebben (aangevraagd) bij de AIB.

Meer informatie:
Academie voor Internationale Betrekkingen
ECER-EU-essentieel : Haags afstemmingsoverleg
ECER-EU-essentieel : Nederlands Parlement en de EU – Informatievoorziening aan het Parlement
ECER-EU-essentieel : Opleidingen