Nieuwe EU-regels over emissiegrenswaarden voor auto’s, bestelwagens en vrachtwagens

Contentverzamelaar

Nieuwe EU-regels over emissiegrenswaarden voor auto’s, bestelwagens en vrachtwagens

Op 8 mei 2024 is in het EU-Publicatieblad de zogenoemde Euro7-verordening verschenen. Die verordening bevat regels voor de uitlaatemissies van wegvoertuigen, maar ook voor andere soorten emissies, zoals door slijtage van banden en emissies van remdeeltjes. Ook voorziet de verordening in de invoering van vereisten voor de duurzaamheid van batterijen.

Het voorstel voor de Euro 7-verordening, dat deel uitmaakt van de strategie van de Commissie voor duurzame en slimme mobiliteit van 2020 en het actieplan van 2021 om de verontreiniging tot nul terug te dringen, werd op 10 november 2022 door de Commissie gepresenteerd (zie het ECER-bericht over het voorstel). Na onderhandelingen over het voorstel is de verordening door de Raad en het Europees Parlement aangenomen, en op 8 mei 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen (Verordening 2024/1257).

De Euro 7-verordening bevat regels voor de uitlaatemissies van wegvoertuigen, maar ook voor andere soorten emissies, zoals door slijtage van banden en emissies van remdeeltjes. Ook worden er vereisten ingevoerd voor de duurzaamheid van batterijen. Voor auto's en bestelwagens worden in de verordening de bestaande grenswaarden voor uitlaatemissies van Euro 6 gehandhaafd, maar worden strengere eisen voor vaste deeltjes ingevoerd. Wat zware bussen en vrachtwagens betreft, bevat de verordening strengere grenswaarden voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder sommige die tot nu toe nog niet gereguleerd zijn, zoals distikstofoxide (N2O). Euro 7 betekent ook strengere grenswaarden voor deeltjesemissies bij het remmen, met specifieke grenswaarden voor elektrische voertuigen. Er komen ook strengere voorschriften voor de levensduur van alle voertuigen, zowel qua kilometerstand als levensduur.

Meer informatie: