Nieuwe initiatieven op gebied van gezondheid in Afrika gepresenteerd

Contentverzamelaar

Nieuwe initiatieven op gebied van gezondheid in Afrika gepresenteerd

De nieuwe initiatieven moeten de veiligheid van de gezondheidszorg versterken, volksgezondheidsinstituten in Afrika ondersteunen, digitale gezondheid stimuleren en sociale bescherming bieden.

De drie Team Europe Initiatieven (TEI's) op het gebied van gezondheid werden op 20 maart 2024 gelanceerd tijdens het evenement op hoog niveau over het partnerschap tussen de Europese Unie (EU) en de Afrikaanse Unie (AU) inzake wereldwijde gezondheid voor gelijke toegang, in Brussel. Tevens werd een Team Europe-initiatief voor sociale bescherming gelanceerd.

Achtergrond
De lancering van de initiatieven werd bijgewoond door de Europese Commissie, de Belgische regering, de Afrikaanse Unie en de Afrikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie (Africa CDC), alsmede door vertegenwoordigers van verschillende lidstaten die samen met de EU-instellingen Team Europe vormen.

De initiatieven maken deel uit van het EU-investeringspakket voor de Global Gateway Afrika-Europa (zie daarover ook deze factsheets), dat werd voorgesteld op de EU-AU-top in 2022, en ondersteunen de gezamenlijke visie voor 2030. Ze zijn in overeenstemming met de mondiale gezondheidsstrategie van de EU van eind 2022 (zie ook dit ECER-bericht) en de nieuwe volksgezondheidsorde voor Afrika om veerkrachtige gezondheidsstelsels op het continent te bevorderen. Ze tonen de gezamenlijke inzet van de EU en de AU voor de ondersteuning van initiatieven voor de paraatheid bij pandemieën, gezondheidsbeveiliging en billijke toegang tot essentiële gezondheidsdiensten van goede kwaliteit.

Tijdens de lancering ondertekenden het Afrika CDC en de Europese Commissie ook een administratieve regeling om samenwerkingsmodaliteiten vast te stellen, waaronder regelmatige technische dialoog, capaciteitsopbouw en bevordering van technische samenwerking.

De initiatieven
Het Team Europe Initiative on Sustainable Health Security moet de preventie van, paraatheid voor en reactie op infectiebedreigingen en antimicrobiële resistentie in Afrikaanse landen versterken. Het brengt de Europese Commissie, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Spanje, het Europese CDC en het CDC voor Afrika samen.

De partners zullen een zogeheten One Health-benadering toepassen. Daarbij wordt erkend dat de gezondheid van mensen, dieren en ecosystemen onlosmakelijk met elkaar verbonden is. De operationele capaciteiten van het Afrika CDC worden ondersteund, waaronder laboratoria, surveillancesystemen en implementatieonderzoek op nationaal, regionaal en continentaal niveau. Het initiatief zal in de periode 2022-2027 profiteren van 123 miljoen euro uit de EU-begroting.

Het initiatief Support to Public Health Institutes in Africa (Steun voor volksgezondheidsinstituten in Afrika) beoogt de Afrikaanse nationale volksgezondheidsinstituten en volksgezondheidsscholen te versterken. Regionale samenwerking en netwerken tussen Afrikaanse en Europese instituten wordt bevorderd en de opleiding van gezondheidswerkers, onderzoek en kennisuitwisseling verbeterd.

Dit initiatief van de Europese Commissie, België, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden en Afrika CDC is gericht op het verminderen van ongelijkheden in de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg en ziektepreventie, het opbouwen van geïntegreerde en holistische gezondheidszorgstelsels en uiteindelijk het bevorderen van universele gezondheidszorg. Het zal in de periode 2024-2027 50 miljoen euro uit de EU-begroting ontvangen.

Het Digital Health-initiatief ondersteunt Afrikaanse partners bij het versterken van gezondheidszorgstelsels en het bereiken van universele gezondheidsdekking door middel van digitale oplossingen, met name oplossingen die relevant zijn voor pandemische paraatheid en respons. Het initiatief zal helpen de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken en een gezamenlijke strategie voor digitale gezondheid te ontwikkelen die is afgestemd op de regionale behoeften. Het initiatief krijgt 87 miljoen euro uit de EU-begroting voor de periode 2021-2027 en brengt de Europese Commissie, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zweden en de Digital for Development (D4D) Hub samen. Het initiatief voor sociale bescherming versterkt de nationale stelsels voor sociale bescherming in Afrika ten zuiden van de Sahara door samenwerking op regionaal niveau. Het bouwt voort op de uitwisseling van Europese en Afrikaanse ervaringen en goede praktijken om sociale beschermingsstelsels op te zetten. Dit initiatief brengt de Europese Commissie, België, Frankrijk, Duitsland en Ierland samen. De EU draagt bij via lopende bilaterale samenwerking ter waarde van ongeveer 250 miljoen euro.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Ontwikkelingssamenwerking
ECER-dossier: Volksgezondheid