Nieuwe richtsnoeren over het Instrument voor internationale overheidsopdrachten (IPI) gepubliceerd

Contentverzamelaar

Nieuwe richtsnoeren over het Instrument voor internationale overheidsopdrachten (IPI) gepubliceerd

In het kader van haar doelstellingen om wederkerigheid in de toegang tot internationale aanbestedingsmarkten te bevorderen, heeft de Europese Commissie richtsnoeren in de vorm van een Mededeling gepubliceerd om de toepassing van de IPI-verordening (International Procurement Instrument) door aanbestedende diensten en aanbestedende entiteiten en door ondernemers te vergemakkelijken.

Het gaat om de Mededeling van de Europese Commissie genaamd ‘Richtsnoeren ter vergemakkelijking van de toepassing van de IIO-verordening door aanbestedende diensten en aanbestedende instanties en door ondernemers’ (2023/C 64/04).

De Mededeling bevat onder meer informatie die in aanvulling op uitvoering van de IIO-Verordening (Verordening (EU) 2022/1031 van 23 juni 2022 inzake het Instrument voor internationale overheidsopdrachten (IIO
)

) kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld over de wijze van vaststelling van de oorsprong van een ondernemer, van diensten en van goederen. Ook informeert de mededeling nader over bewijsmiddelen die kunnen worden gebruikt om te bepalen of sprake is van ‘substantiële zakelijke activiteiten’. Er wordt informatie gegeven over verplichtingen van geselecteerde inschrijvers. En tot slot bevat de mededeling informatie over hoe en wanneer aanbestedende diensten en aanbestedende instanties een IIO-maatregel moeten toepassen.

Het EU-instrument voor internationale aanbestedingen (IPI) legt de procedures vast waarmee de Europese Commissie vermeende maatregelen of praktijken kan onderzoeken die de toegang van EU-bedrijven, goederen en diensten tot aanbestedingsmarkten buiten de EU negatief beïnvloeden, en overleg kan plegen met de betrokken niet-EU-landen. In laatste instantie kan zij maatregelen opleggen die de toegang van hun ondernemingen tot de EU-aanbestedingsmarkt beperken.

Bovendien versterkt de Access2Markets-tool van het IPI het doel om deze beschermde markten open te stellen door EU-bedrijven informatie te bieden over handel met derde landen, zoals tarieven, belastingen, procedures, formaliteiten en vereisten, oorsprongsregels, exportmaatregelen, statistieken, handelsbelemmeringen en nog veel meer.

Meer informatie:
Nieuwsbericht website Europese Commissie
ECER-dossier: Aanbestedingen
ECER-dossier: Handelspolitiek – Regelgeving- Toegang tot markt- Non tarifaire belemmeringen- IIO
ECER-bericht: Verordening over internationaal aanbestedingsinstrument in EU-publicatieblad gepubliceerd (6 juli 2022)