Onderzoek naar de sociale impact van overheidsopdrachten gepubliceerd door Europees Parlement

Contentverzamelaar

Onderzoek naar de sociale impact van overheidsopdrachten gepubliceerd door Europees Parlement

Het onderzoek biedt onder meer inzicht in het potentieel van de aanbestedingsrichtlijn op het gebied van het bereiken van sociale doelstellingen via overheidsopdrachten, van de mate waarin lidstaten mogelijkheden op het gebied van sociale doelstellingen via aanbestedingen hebben omgezet in nationale wetgeving, en geeft een beeld van een aantal best practices.

Het gaat om het op 24 oktober 2023 gepubliceerde onderzoek Sociale gevolgen van overheidsopdrachten, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (Commissie EMPL) van het Europees Parlement (EP). Het onderzoek is hier in te zien (EN). Het onderzoek zoomt in op Aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU en beoogt licht te werpen op de manieren waarop overheidsopdrachten kunnen dienen als instrument om sociale verandering tot stand te brengen.

Het onderzoek werd geleid door de beleidsafdeling voor economisch, wetenschappelijk en levenskwaliteitsbeleid van het EP. Beleidsafdelingen bieden interne en externe expertise om commissies van het Europees Parlement en andere parlementaire organen te ondersteunen bij het vormgeven van wetgeving en het uitoefenen van democratisch toezicht op het interne beleid van de EU.

De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek naar de Sociale gevolgen van overheidsopdrachten zijn:

- het blootleggen van het onbenutte potentieel van Richtlijn 2014/24/EU voor het bereiken van sociale doelstellingen,

- het analyseren van de mate waarin de lidstaten deze mogelijkheden hebben omgezet in nationale wetgeving,

- het beoordelen van de praktische uitvoering van deze bepalingen door aanbestedende diensten in de hele EU,

- belemmeringen te identificeren die het gebruik van bestaande bepalingen in de weg staan, en

- weldoordachte aanbevelingen te doen voor mogelijke toekomstige acties van de EU op dit gebied.

Het onderzoek biedt beleidsmakers, wetgevers en belanghebbenden in de hele EU inzicht in het huidige wettelijke kader en belicht de beste praktijken binnen dat kader op het gebied van bevordering van sociale vooruitgang middels overheidsopdrachten. De studie kan zo ook dienen als katalysator voor weloverwogen besluitvorming en gerichte interventies ter bevordering daarvan.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie – website overheidsinkopers
ECER-dossier: Aanbestedingen