Politiek akkoord bereikt over verordening tot oprichting van een Anti-witwas autoriteit

Contentverzamelaar

Politiek akkoord bereikt over verordening tot oprichting van een Anti-witwas autoriteit

Het akkoord dat werd bereikt tussen Europees Parlement en Raad betreft het voorstel van de Europese Commissie over de verordening tot oprichting van de nieuwe autoriteit voor de bestrijding van het witwassen van geld (AMLA). De AMLA zal onder meer rechtstreeks toezicht gaan houden op financiële entiteiten die risico lopen op witwassen van geld en financiering van terrorisme.

Het gaat om het op 13 december 2023 bereikte voorlopige akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel van de Europese Commissie tot oprichting van een Europese autoriteit ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de vorm van een gedecentraliseerd regelgevend EU-agentschap (AMLA) (COM(2021) 421 uit juli 2021; zie ook dit ECER-bericht).

Dit voorstel van de Commissie maakte deel uit van het AML-wetgevingspakket dat in juli 2021 werd gepresenteerd en dat ook een nieuwe verordening tot vaststelling van één rulebook voor AML (Anti Money Laundering; anti witwassen) /CFT (Countering Financing Terrorism; tegengaan van financiering van terrorisme) en een nieuwe AML/CFT-richtlijn omvatte. Deze aspecten worden op dit moment nog besproken door de medewetgevers.

De in het voorstel aangekondigde oprichting van de nieuwe EU-autoriteit (Anti Money Laundering Agency; AMLA) zal het AML/CFT-toezicht in de EU transformeren en de samenwerking tussen financiële inlichtingeneenheden (FIE's) verbeteren. De AMLA moet de centrale autoriteit worden die de nationale autoriteiten coördineert om de correcte en consistente toepassing van de EU-regels te waarborgen.

In de financiële sector zal de AMLA rechtstreeks toezicht houden op de entiteiten in de financiële sector die het grootste risico lopen op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. AMLA zal ook de FIE's ondersteunen om hun analysecapaciteit met betrekking tot illegale stromen te verbeteren en om van financiële inlichtingen een belangrijke bron voor wetshandhavingsinstanties te maken. De Autoriteit zal de samenwerking tussen de FIE's vergemakkelijken, onder meer door normen voor verslaglegging en informatie-uitwisseling vast te stellen, gezamenlijke operationele analyses te ondersteunen en een centraal onlinesysteem te hosten.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier  – Witwassen van geld
ECER-dossier  – Terrorismebestrijding