Politiek akkoord bereikt over voorstel tot herziening van de richtlijn grensoverschrijdende informatie-uitwisseling over verkeersovertredingen

Contentverzamelaar

Politiek akkoord bereikt over voorstel tot herziening van de richtlijn grensoverschrijdende informatie-uitwisseling over verkeersovertredingen

De herziene regels moeten ervoor zorgen dat buitenlandse bestuurders de verkeersregels respecteren wanneer ze in andere EU-lidstaten rijden. Onder meer door een uitbreiding van de overtredingen die onder de richtlijn vallen, zoals het overschrijden van een doorgetrokken streep, gevaarlijk inhalen, gevaarlijk parkeren en het gebruik van te zwaar beladen voertuigen.

In juni 2019 publiceerde de Europese Commissie het EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 (EN), waarin zij nieuwe tussentijdse doelstellingen voorstelde om het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer tussen 2020 en 2030 met 50 procent te doen afnemen. De Commissie heeft dat beleidskader gebaseerd op de zogenaamde veilige systeembenadering, die ervan uitgaat dat doden en zwaargewonden ten gevolge van verkeersaanrijdingen grotendeels kunnen worden voorkomen, hoewel er nog steeds botsingen zullen plaatsvinden. De grensoverschrijdende handhaving van verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen is één van de belangrijkste pijlers van het systeem, aangezien ze de straffeloosheid van buitenlandse bestuurders vermindert.

De hoeksteen van de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (2020) was dat het aantal verkeersdoden in de EU, over alle vervoerswijzen heen, tot bijna nul moet worden teruggebracht in 2050. In die strategie werd aangekondigd dat de richtlijn grensoverschrijdende informatie-uitwisseling over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen uit 2015 zou worden herzien. Op 1 maart 2023 presenteerde de Europese Commissie een voorstel tot herziening van die richtlijn (zie het ECER-bericht over het voorstel). Na onderhandelingen over het voorstel bereikten het Voorzitterschap van de Raad en de onderhandelaars van het Europees Parlement op 12 maart 2024 een politiek akkoord over het voorstel. Voor meer informatie over het politieke akkoord kunt u het Persbericht van de Raad raadplegen.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Verkeersovertredingen
  • ECER-bericht - Europese Commissie doet voorstel voor een nieuw EU-rijbewijs en voor betere internationale handhaving verkeersregels (3 maart 2023)
  • Persbericht van de Raad