Raad keurt conclusies goed over de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Contentverzamelaar

Raad keurt conclusies goed over de herstel- en veerkrachtfaciliteit

De Raad heeft de conclusies aangenomen naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie van de faciliteit door de Commissie. In haar conclusies benoemt de Raad de positieve bijdrage van de herstel- en veerkrachtfaciliteit aan de groene en de digitale transitie van de EU en andere EU-prioriteiten, en het feit dat de faciliteit structurele hervormingen in de lidstaten bespoedigt.

Achtergrond

De herstel- en veerkrachtfaciliteit is het EU-programma voor grootschalige financiële steun dat de Europese economie er weer bovenop moet helpen na de coronapandemie (zie het ECER-bericht over de vaststelling van dit programma). De faciliteit staat centraal in NextGenerationEU, een tijdelijk herstelinstrument waarmee de Commissie middelen bijeen kan brengen om de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronapandemie te herstellen.

Op 21 februari 2024 presenteerde de Commissie een tussentijdse evaluatie van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, met een overzicht van de geboekte vooruitgang (zie het ECER-bericht over deze evaluatie). Die evaluatie is verplicht volgens de verordening inzake de herstel- en veerkrachtfaciliteit en wordt in 2028, wanneer de maatregelen van de herstelplannen volledig zijn uitgevoerd, gevolgd door een ex-postevaluatie met een algemene beoordeling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en de impact ervan.

De Raad heeft op 12 april 2024 conclusies aangenomen over de tussentijdse evaluatie van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Raadsconclusies

In haar conclusies benoemt de Raad de positieve bijdrage van de herstel- en veerkrachtfaciliteit aan de groene en de digitale transitie van de EU en andere EU-prioriteiten, en het feit dat de faciliteit een stimulans is voor de uitvoering van de land-specifieke aanbevelingen, met name doordat ze structurele hervormingen bespoedigt.

De Raad verzoekt de Europese Commissie en de EU-lidstaten concrete manieren te vinden om de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en van de herstel- en veerkrachtplannen te stroomlijnen en te verbeteren, en tegelijkertijd een adequate bescherming van de financiële belangen van de EU te waarborgen.

De Raad verzoekt de Commissie lessen te blijven trekken uit de uitvoering van het op prestaties gebaseerde karakter van dit instrument en onderstreept dat de snelle volbrenging van investeringen en hervormingen vóór augustus 2026 cruciaal blijft voor de volledige uitvoering van de faciliteit.

Meer informatie: