Raad neemt uitvoeringsbesluit aan met daarin een positieve beoordeling van het Oekraïneplan

Contentverzamelaar

Raad neemt uitvoeringsbesluit aan met daarin een positieve beoordeling van het Oekraïneplan

In het Oekraïneplan beschrijft de Oekraïense regering hoe ze invulling willen geven aan het herstel, de wederopbouw en de modernisering van het land, en de hervormingen die ze de komende vier jaar wil doorvoeren met het oog op EU-toetreding. De Raad is van oordeel dat Oekraïne dankzij dit plan voldoet aan de voorwaarde voor steun in het kader van de Oekraïnefaciliteit (50 miljard euro) en dat regelmatige betalingen van start kunnen gaan.

Het gaat om Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1447 van de Raad van 14 mei 2024 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het Oekraïneplan. Het uitvoeringsbesluit is op 24 mei 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De Europese Unie keert de middelen uit de Oekraïnefaciliteit uit onder voorbehoud. Oekraïne moet de afgesproken hervormingen en investeringen doorvoeren en daarbij de kwalitatieve en kwantitatieve stappen volgen die zijn opgenomen in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Raad. De geplande hervormingen en investeringen bieden heel wat potentieel om de groei te bevorderen, de macro-economische stabiliteit te handhaven, de begrotingssituatie te verbeteren en de verdere integratie van Oekraïne in de EU te ondersteunen.

Het Raadsbesluit bevat nadere bijzonderheden over de regelingen en het tijdschema voor de uitvoering ervan, waaronder het geplande tijdschema voor de uitbetaling van de steun en het betalingsschema. De laatste kwalitatieve en kwantitatieve stappen moeten eind 2027 zijn voltooid.

Ook moet Oekraïne doeltreffende democratische mechanismen — waaronder een parlementair meerpartijenstelsel en de rechtsstaat — blijven eerbiedigen en de mensenrechten blijven garanderen om steun te krijgen. Verdere voorwaarden zijn de versterking van de rechtsstaat, de handhaving van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de versterking van de hervorming van het openbaar bestuur en de bestrijding van corruptie — met name corruptie op hoog niveau — en het witwassen van geld.

Het besluit van vandaag zal de Commissie in staat stellen tot 1,89 miljard euro aan voorfinanciering uit te keren totdat de regelmatige uitbetalingen in het kader van het Oekraïneplan van start gaan.

Meer informatie: