Raad stemt definitief in met het nieuwe Asiel- en Migratiepact

Contentverzamelaar

Raad stemt definitief in met het nieuwe Asiel- en Migratiepact

Op 14 mei 2024 is de Raad akkoord gegaan met het Asiel- en Migratiepact en gaf daarmee groen licht voor 9 nieuwe EU-verordeningen en 1 nieuwe EU-richtlijn die het Europese asiel- en migratiebeleid moeten gaan hervormen. Nu de Raad met het Asiel- en Migratiepact heeft ingestemd zijn de verordeningen en de richtlijn definitief aangenomen.

Op 23 september 2020 presenteerde de Europese Commissie een mededeling over een nieuw migratie- en asielpact. De mededeling ging vergezeld met een groot aantal voorstellen om het Europese asiel- en migratiebeleid te hervormen (zie het ECER-bericht over het pact en de voorstellen). Na onderhandelingen over de voorstellen ging het Europees Parlement op 10 april 2024 akkoord met het pact (zie het ECER-bericht daarover). Op 14 mei 2024 stemde ook de Raad definitief in met het pact. Onder het pact vallen de volgende verordeningen en richtlijn:

Nu zowel de Raad als het Europees Parlement met het Asiel- en Migratiepact hebben ingestemd, zijn de verordeningen en de richtlijn definitief aangenomen.

Meer informatie: