Raad vergroot transparantie van het wetgevingsproces

Contentverzamelaar

Raad vergroot transparantie van het wetgevingsproces

Onder leiding van het Duitse voorzitterschap heeft de Raad besloten de transparantie in het wetgevingsproces te vergroten. Dit besluit is in lijn met de Nederlandse inzet voor meer transparantie in de Raad.

Op 14 juli 2020 is de Raad akkoord gegaan met een voorstel dat de transparantie van het wetgevingsproces in de Raad zal verbeteren. Dit besluit is tijdens de informele videoconferentie van de leden van de Raad van 15 juli 2020 besproken (zie hier het verslag). 

Volgens het aangenomen voorstel zal de Raad tijdens het wetgevingsproces een aantal Raadsdocumenten uit eigen beweging openbaar maken. Het gaat om de volgende documenten:

  • Het Raadsdocument met het voorstel van de Europese Commissie, in lijn met de huidige praktijk;
  • De agenda van de Raadswerkgroepen waar een wetgevingsdossier geagendeerd is, in lijn met de huidige praktijk;
  • Voortgangsrapportages voorgelegd aan de Raad en ook andere documenten gerelateerd aan wetgevingsdossiers die op de agenda van de Raad staan, in lijn met de huidige praktijk;
  • Voortgangsrapportages voorgelegd aan Coreper, mits Coreper geen bezwaar maakt tegen de openbaarmaking hiervan;
  • Initiële mandaten van de Raad voor triloogonderhandelingen, zowel vastgesteld op Raadsniveau middels een algemene oriëntatie als ook initiële mandaten die door Coreper zijn vastgesteld;
  • Vierkolommentabellen met de oorspronkelijke standpunten van de EU-instellingen (zonder compromisvoorstellen) bij verspreiding;
  • De definitieve positie van de Raad die het eindresultaat van de triloogonderhandelingen weergeeft, na goedkeuring van Coreper;
  • Aanbiedingsbrieven aan het Europees Parlement en de bijbehorende bijlagen;
  • Documenten gerelateerd aan het stadium van aanname van een wetgevingsdossier, waaronder de goedkeuring en afwijzing van de positie van het Europees Parlement in de eerste lezing, de Raadspositie in de eerste lezing, motiveringen en goedkeuring of afwijzing van amendementen van het Europees Parlement in de tweede lezing.

Bovendien zal de Raad actieve communicatie en sociale media inzetten om het publiek over de voortgang van wetgevingsdossiers en trilogen te informeren. Op verzoek van Nederland bevat het aangenomen voorstel een review clause. Dit betekent dat de Raad erop zal blijven toezien welke stappen in de toekomst nodig zijn om wetgevingstransparantie te waarborgen.

Het besluit van de Raad om de wetgevingstransparantie te verbeteren is in lijn met de Nederlandse inzet voor meer transparantie in de Raad, zoals onder meer verwoord in het transparantie non-paper uit 2019 van Nederland en negen gelijkgezinde lidstaten.

Meer info: