Richtlijn recht op reparatie gepubliceerd

Contentverzamelaar

Richtlijn recht op reparatie gepubliceerd

Op 10 juli 2024 is in het EU-Publicatieblad een richtlijn verschenen die de reparatie van kapotte of defecte goederen bevordert, ook wel bekend als de richtlijn recht op reparatie. De consument kan producten voortaan eenvoudiger laten repareren in plaats van ze te vervangen en reparatiediensten worden toegankelijker, transparanter en aantrekkelijker.

Het gaat om Richtlijn (EU) 2024/1799 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 betreffende gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen. De richtlijn is op 10 juli 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De richtlijn bevat een reeks instrumenten en stimulansen om reparatie aantrekkelijker te maken voor de consument. Producenten worden bijvoorbeeld verplicht producten te repareren als dit technisch mogelijk is, er komt een vrijwillig reparatieformulier met duidelijke informatie over het reparatieproces (termijnen, prijzen, enzovoort), consumenten kunnen via een Europees onlineplatform eenvoudig reparatiediensten vinden, en de wettelijke garantie wordt met 12 maanden verlengd als consumenten voor reparatie kiezen in plaats van voor vervanging.

De lijst van repareerbare producten kan in de toekomst worden uitgebreid: telkens wanneer de Commissie nieuwe repareerbaarheidsvoorschriften invoert voor bepaalde producten, worden deze in de nieuwe richtlijn opgenomen.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Raad
  • ECER-bericht - Europese Commissie doet voorstel voor een richtlijn over het recht op reparatie (27 maart 2023)