Steven Verschuur benoemd als rechter in het EU-Gerecht

Contentverzamelaar

Steven Verschuur benoemd als rechter in het EU-Gerecht

De Raad heeft besloten om zeven nieuwe rechters bij het EU-Gerecht te benoemen, waaronder een Nederlandse rechter. Het gaat om de heer Steven Verschuur, die is benoemd voor een eerste termijn, welke ingaat op 1 september 2022 en doorloopt tot 31 augustus 2028.

Het Hof van Justitie van de EU bestaat uit twee gerechten: het EU-Hof en het EU-Gerecht. De rechters en advocaten-generaal worden bij gemeenschappelijk akkoord van de lidstaten aangewezen, na consultatie van een panel dat verantwoordelijk is voor het geven van een advies over de geschiktheid van beoogde kandidaten om hun betreffende werkzaamheden uit te voeren.

Op 31 augustus 2022 verstrijkt de ambtstermijn van de Nederlandse rechters in het Gerecht van de Europese Unie. De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de EU hebben op voordacht van Nederland besloten om de heer Verschuur per 1 september 2022 te benoemen als rechter in het EU-Gerecht. Hij zal 15 september in een plechtige zitting zijn eed afleggen. De heer Verschuur is op dit moment advocaat in Brussel en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Eerder dit jaar hebben de vertegenwoordigers van de regering van de lidstaten op voordracht van Nederland ook ingestemd met de (her)benoeming per 1 september 2022 van de heer Marc Van der Woude als rechter in het Gerecht. De heer Van der Woude is sinds 2010 rechter in het Gerecht en sinds 2019 president van dit rechtscollege.

Meer informatie
Persbericht Raad
ECER-website: EU-Hof
ECER-bericht: Vacature: rechter bij het Gerecht van de Europese Unie (15 september 2021)
ECER-bericht: Nederlander Marc van der Woude voorzitter van EU-Gerecht (30 september 2019)