Tsjechië presenteert prioriteiten voor aankomend EU-voorzitterschap

Contentverzamelaar

Tsjechië presenteert prioriteiten voor aankomend EU-voorzitterschap

Vanaf 1 juli is Tsjechië voor de tweede keer voorzitter van de Raad van de EU. Dat betekent dat de raadsformaties, het Coreper en de raadswerkgroepen worden voorgezeten door Tsjechië. Tsjechië vormt samen met Frankrijk en Zweden een trio-voorzitterschap. Het Tsjechische voorzitterschap duurt van 1 juli tot en met 31 december 2022.

Achtergrond

De algemene doelstelling van het Tsjechische voorzitterschap is zoveel mogelijk bij te dragen aan het scheppen van de voorwaarden voor de veiligheid en de welvaart van de EU in de context van de Europese waarden van vrijheid, sociale rechtvaardigheid, democratie, de rechtsstaat en de verantwoordelijkheid voor het milieu.

De EU moet zich samen met de NAVO richten op het waarborgen van de veiligheid en op het bevestigen van de strategische veerkracht en het concurrentievermogen van de Europese economie. De EU moet, samen met de Verenigde Staten en andere democratische staten buiten de EU, een sterke basis worden voor een strategische gemeenschap die de fundamentele waarden, de mensenrechten, een vrije manier van leven en een liberale democratie verdedigt. Om dit doel te bereiken, heeft Tsjechië voor zijn voorzitterschap van de Raad van de EU de volgende prioritaire gebieden vastgesteld:

  • De aanpak van de vluchtelingencrisis en het naoorlogse herstel van Oekraïne;
  • Energiezekerheid;
  • Versterking van Europa's defensievermogens en cyberspacebeveiliging;
  • Strategische veerkracht van de Europese economie;
  • Weerbaarheid van democratische instellingen.

Tsjechië vormt een triovoorzitterschap met Frankrijk en Zweden. Frankrijk was in de eerste helft van 2022 voorzitter van de Raad van de EU. Zweden zal het voorzitterschap in de eerste helft van 2023 op zich nemen. Het gezamenlijke programma van dit triovoorzitterschap vindt u hier.

Meer informatie:

  • Website van het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de EU (EN)
  • Programma van het Tsjechische voorzitterschap (EN)
  • ECER-pagina – Voorzitterschap van de Raad
  • ECER-pagina – Links / Algemeen