Uitkomsten van enquête over voortgang van het Vaardighedenpact uitgebracht

Contentverzamelaar

Uitkomsten van enquête over voortgang van het Vaardighedenpact uitgebracht

De Europese Commissie heeft tijdens het Pact voor Vaardigheden- forum de resultaten gepresenteerd. Uit de resultaten blijkt onder meer dat miljoenen werknemers een opleiding hebben kunnen volgen en dat duizenden opleidingsprogramma’s dankzij het Pact konden worden geactualiseerd of ontwikkeld.

Meer dan 3,5 miljoen werknemers hebben in het kader van het Pact voor vaardigheden in 2022 en 2023 een opleiding gekregen van 2 500 organisaties. Dit blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse enquête die over het Pact is afgenomen, en die op 21 maart 2024 werden gepubliceerd ter gelegenheid van het Pact voor Vaardigheden-forum. Ook werd een factsheet gepubliceerd. Tijdens dat forum komen beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven samen om beste praktijken en aanbevelingen uit te wisselen om het langetermijneffect van het Pact te versterken. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat in totaal 48 000 opleidingsprogramma’s werden geactualiseerd of ontwikkeld dankzij het Pact, waarbij de leden ervan 310 miljoen euro in opleidingsprogramma's investeerden.

De resultaten onderstrepen het belang van de ontwikkeling van vaardigheden, in lijn met het Europees Jaar van de vaardigheden. Tegelijk met de presentatie van de resultaten van de enquête presenteerde de Europese Commissie een actieplan om tekorten aan vaardigheden en arbeidskrachten aan te pakken en zo het concurrentievermogen en de sociale en economische veerkracht van de EU te vergroten (zie ook dit ECER-bericht). Het Pact voor vaardigheden is een vlaggenschipinitiatief van de Europese agenda voor vaardigheden. Het mobiliseert alle relevante partners - waaronder het bedrijfsleven, de sociale partners, aanbieders van beroepsopleidingen en onderwijs, overheden en arbeidsbureaus - om concrete actie te ondernemen voor de bij- en omscholing van werknemers in de EU.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Arbeidsrecht
ECER-bericht : Europees jaar van de vaardigheden loopt van 9 mei 2023 tot en met 8 mei 2024 (11 mei 2023)